Liefde in beweging

Twie Tjoa

Schrijver: Marten Bos

Boek 50.

Liefde is een proces van bewegen, van op zoek gaan naar elkaar, van samenleven, waarin ruimte is voor diversiteit en inclusie, betrokkenheid en gelijkwaardigheid voor iedereen uit liefde voor elkaar. 

Mijn verhaal is een intergenerationele reis door het leven, die volop in beweging is: vanaf mijn geboorte tot waar ik nu ben in mijn vierde levensfase. 

Een belangrijk onderdeel van mijn verhaal is mijn migratieverhaal, van toen naar nu: op de vlucht van Indonesië naar Suriname en van daaruit om medische redenen naar Nederland.

Tevens is mijn verhaal een verhaal van diepe verbondenheid tussen mij en mijn eeneiige tweelingzus: uit liefde ontving ik onvoorwaardelijk een nier van haar. Hiermee gaf zij mij een nieuw volwaardig leven. 

Ten slotte: mijn verhaal is een verhaal uit liefde en betrokkenheid bij de hele samenleving om eraan bij te dragen dat iedereen het respect krijgt dat iemand verdient. Zodoende heb ik van mijn eigen niet-zichtbare roze verhaal een zichtbaar roze verhaal gemaakt. 

De hele samenleving is in beweging, grote veranderingen vinden er in het huidige tijdsbestek plaats. Ik wil eraan bijdragen dat het de richting uitgaat van meer diversiteit en inclusie, met vooral een vanzelfsprekende plek voor eenieder in de samenleving. Een plek van gelijke rechten en gelijke behandeling tussen mensen die van elkaar verschillen en in hun anders-zijn kunnen zijn wie ze zijn.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA