Feiten en cijfers

Stichting IHLIA

Meerjarenbeleidsplan 2017-2022
Financieel jaarverslag 2020
Bezoldigingsbeleid en statuten
 • Het bezoldigingsbeleid m.b.t. het bestuur van de Stichting IHLIA is statutair vastgelegd
 • Het beloningsbeleid van het personeel is volgens de CAO Openbare Bibliotheken
 • Statuten
Bestuur IHLIA
 • Koen Hilberdink (voorzitter)
 • Marcel van Steijn (penningmeester)
 • Remco van Dam (secretaris)
 • Jan Boomgaard
 • Agnes Elling
 • Judith Schuyf

Stichting Vrienden van IHLIA

De Stichting Vrienden van IHLIA (VvI) heeft een ANBI-status. Dit betekent dat donateurs hun gift of schenking kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Financieel Jaarverslag VvI 2020
Bestuur VvI
 • Josee Rothuizen (voorzitter)
 • Marcel van Steijn (penningmeester)
 • Werner Zonderop (secretaris)
 • Paul Overdijk
 • Jan Frans van Eerden

Voortgangsrapportage Emancipatie

In dit document staat de voortgang beschreven van het emancipatiebeleid zoals beschreven in de Emancipatienota 2018-2021, Principes in praktijk. Het document toont naast een videoboodschap van minister van Engelshoven (Emancipatie) drie persoonlijke videoportretten van Habiba, Stef en Romy. Onze tentoonstelling ‘With Pride’ wordt ook genoemd in de rapportage.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA

Agenda

[MEC id=”1825″]

Archief activiteiten

[MEC id=”1896″]

X