Feiten en cijfers

Stichting IHLIA

Financieel jaarverslag 2023

Een ondertekend exemplaar is beschikbaar bij IHLIA

Bezoldigingsbeleid en statuten
 • Het bezoldigingsbeleid m.b.t. het bestuur van de Stichting IHLIA is statutair vastgelegd
 • Het beloningsbeleid van het personeel is volgens de CAO Openbare Bibliotheken
 • Statuten
ANBI-status

De Stichting IHLIA heeft een ANBI-status. Dit betekent dat donateurs hun gift of schenking kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bestuur IHLIA
 • Koen Hilberdink (voorzitter)
 • Marcel van Steijn (penningmeester)
 • Remco van Dam (secretaris)
 • Wietske Dotinga
 • Stephanie Schnorr
 • Judith Schuyf
 • Dino Suhonic

Stichting Vrienden van IHLIA

Financieel Jaarverslag VvI 2023
Bestuur VvI
 • Josee Rothuizen (voorzitter)
 • Marcel van Steijn (penningmeester)
 • Mars Planting (secretaris)
 • Kim van Dorp (algemeen bestuurslid)
 • Janfrans van Eerden (algemeen bestuurslid)

Voortgangsrapportage Emancipatie

In dit document staat de voortgang beschreven van het emancipatiebeleid zoals beschreven in de Emancipatienota 2018-2021, Principes in praktijk. Het document toont naast een videoboodschap van minister van Engelshoven (Emancipatie) drie persoonlijke videoportretten van Habiba, Stef en Romy. Onze tentoonstelling ‘With Pride’ wordt ook genoemd in de rapportage.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA