Themadossier over WOII

Sinds november 2022 is het themadossier Tweede Wereldoorlog beschikbaar op de website van IHLIA. Het themadossier maakt deel uit van het project Oorlogsbronnen, digitalisering en ontsluiting van de collectie van IHLIA gerelateerd aan homoseksualiteit in en rond de Tweede Wereldoorlog, gesubsidieerd door het Mondriaan Fonds.

Steeds vaker kiezen scholieren lhbti-onderwerpen voor een opdracht of profielwerkstuk. IHLIA wil jongeren daarom op weg helpen met het beantwoorden van hun onderzoeksvragen. Het dossier Tweede Wereldoorlog is hier een onderdeel van. Andere beschikbare themadossiers die ter beschikking worden gesteld aan leerlingen zijn lhbti-geschiedenis, rechten, religie, seksuele en genderdiversiteit, discriminatie en inclusie, transgender.

De dossiers bestaan uit korte inleidingen op meerdere (sub)onderwerpen en geven suggesties voor bronnenmateriaal dat zowel online als bij IHLIA is in te zien.

Het is een van de ambities van IHLIA om haar bereik onder jongeren te vergroten. Met de themadossiers wil IHLIA meer scholieren bereiken, hen prikkelen om kritisch over lhbti-onderwerpen na te denken, en uitnodigen om vragen te stellen.

Tegelijkertijd maken de themadossiers de collectie van IHLIA toegankelijker voor jongeren, waardoor de drempel lager wordt om daar kennis van te nemen en mee aan de slag te gaan.

Samen met de tentoonstelling With Pride, waarin het lesmateriaal beschikbaar wordt gesteld aan leerlingen, werd het bestaan van het themadossier Tweede Wereldoorlog aangekondigd in de nieuwste Paarse Vrijdag Krant (PVK) en de bijbehorende docentenhandleiding in december 2022. Zo kunnen meer docenten en leerlingen ontdekken wat IHLIA hen te bieden heeft op dit gebied.

Deel dit berichtFacebookXWhatsApp

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA