Genomineerden IHLIA-Scriptieprijs bekend; uitreiking in speciaal programma op 21 maart

Op 21 maart vindt in Amsterdam de uitreiking van de tweejaarlijkse scriptieprijs voor lhbtiq+-geschiedenis plaats.

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten een scriptie over een lhbtqi+-historisch onderwerp. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Om dit onderzoek zichtbaarder te maken en te belonen reikt IHLIA LHBTI Heritage tweejaarlijks deze scriptieprijs uit voor de beste lhbtqi+-historische scriptie in Vlaanderen en Nederland. 

Genomineerden

Uit de 17 ingezonden scripties heeft de deskundige jury, bestaande uit Geertje Mak, bijzonder hoogleraar gendergeschiedenis (Universiteit van Amsterdam), publiekshistoricus Alex Bakker, Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar Feminisme en Christendom (Vrije Universiteit) en Jonas Roelens, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, de top vier gekozen.

Geselecteerd zijn: 

Grensverleggende zorg: Ervaringen van Vlaamse transgender personen met medische zorg, 1950 tot heden. – Esther Lamberts (KU Leuven) 

Deze scriptie focust op de ervaringen van transgender personen in Vlaanderen met als onderzoeksvraag: “Hoe werd de ontwikkeling van medische transgenderzorg ervaren door trans personen zelf, in Vlaanderen van 1950 tot heden?”.

Door aandacht te schenken aan de ervaringen van trans personen en te vertrekken vanuit een bottom-up perspectief wordt de agency in beeld gebracht, hiermee wordt het dominerende top-down narratief bevraagd.

Deze thesis vervult met deze focus niet alleen pionierswerk voor de Vlaamse casus, maar ook op internationaal vlak. Ook de inhoudelijke focus op de manieren waarop trans personen zelf omgingen met, en betekenis toedichtten aan, het ontstaan van medische hulpverlening was een aanvulling op de bestaande internationale historiografie. 

The Impact of LG(BT) Activists with Religious Affinity on LG(BT) Emancipation and Religion in the Netherlands (1978-2001). – Leonie Paauwe (Universiteit Utrecht) 

Onderzoek naar de historische interactie tussen religie en seksuele diversiteit heeft de neiging zich te concentreren op religie als een repressieve kracht van bovenaf in de eerste helft van de twintigste eeuw, en de secularisatie in de tweede helft te onderstrepen, waarbij religie ofwel een negatieve rol krijgt toebedeeld, ofwel religie wordt losgekoppeld van emancipatorisch succes.

Hoewel er vanaf de jaren zeventig meerdere religieuze homo/lesbische activistische collectieven verschenen die suggereren dat religie een onderwerp was in de homo-/lesbische emancipatie, ontbeert de bestaande literatuur nog steeds een diepgaande analyse van hoe religie en emancipatiebewegingen op elkaar inwerkten, worstelden, botsten en met elkaar verweven waren.

Deze historiografische onderbreking versterkt een sinds de jaren negentig gepopulariseerd politiek verhaal, ook wel bekend als seksueel nationalisme, dat religie afschildert als de vijand van de LGBTQIA+-rechten van vandaag. Deze scriptie nuanceert dit verhaal door de impact te onderzoeken van LG(BT)-activisten die affiniteit hadden met het christendom, het jodendom en de islam op de LG(BT)-emancipatiebeweging en religieuze omgevingen.

Door Mary Louise Pratts lens van de contactzone te doorkruisen, wordt de eerste stap gezet om religie terug te schrijven in de geschiedenis van seksualiteit en seksualiteit terug in de geschiedenis van religie en modernisering. 

Van crimen nefandum naar homosexualiteit: het publieke debat over homoseksualiteit in Nederland tussen 1911 en 1940. – Aimée Tio (Universiteit Leiden) 

In deze scriptie wordt het publieke debat over homoseksualiteit tussen 1911 en 1940 onderzocht in het licht van de homo-emancipatie in Nederland. Met een speciale focus op het publieke discours over homoseksualiteit in kranten – voorheen nog niet op deze schaal gedaan – is gepoogd nieuwe inzichten te verkrijgen in de rol die het publieke debat heeft gespeeld in de bespreekbaarheid en emancipatie van homoseksuelen in Nederland.

Door, in tegenstelling tot historici en andere schrijvers in het verleden, bovendien het concept van de verzuiling te betrekken in dit onderzoek is gepoogd een nuance aan te brengen in het huidige narratief over het publieke debat over homoseksualiteit in Nederland. 

Descendants of Sodom: A History of Pleasure in Lima (1950-1982). – Diego Galdo-González (Universiteit van Amsterdam) 

Descendants of Sodom onderzoekt de zoektocht van maricones (feeën) naar plezier in Lima, Peru tussen het begin van de jaren vijftig en 1982. Talloze mensen kruisten het pad van maricones tijdens hun wandelingen door de stad – inclusief hun mannelijke partners en cis-vrouwen – maar deze scriptie richt zich vooral op het karakter van de maricón.

Op basis van drieëntwintig levensgeschiedenisinterviews met dertien maricones en tientallen onaangeboorde archiefbronnen, volgt dit proefschrift hun trajecten over drie decennia.

Descendants of Sodom volgt de draad van plezier en onderzoekt de manieren waarop ze de openbare ruimte mariconizaron (mariconized), een semi-openbare ambiente creëerden en deze in een tijdsbestek van een generatie opsloten binnen de muren van commerciële locaties die alleen voor marica bedoeld waren. 

Graven in het verleden 

De uitreiking valt in de jaarlijkse Queer Geschiedenismaand en wordt aangevuld met een inhoudelijk programma waarin onderzoekers in een queerverleden graven.

Een van de sprekers is Michiel Teeuw:

Michiel Teeuw is an artistic researcher at monsterarchief.net. MONSTER ARCHIEF is an artistic archival project, related to the Groningen sodomy processes of 1731, where 21 sodomites were sentenced to death. While their bodies were burned, the documents remain.

MONSTER ARCHIEF creates a digital archive of all of the materials from the processes, as well as creating new artworks about it. Invited to speak about the aforementioned research at the IHLIA Thesis prize ceremony Teeuw as wonders about his own position as an artistic researcher: What does it mean to do memory and heritage work, without any substantial education or training in histori(ographi)c principles and methodological practice? How do his ‘lacks’ queer and decolonize historiographic research and academia at large?

Ook komt Alex Bakker aan het woord die zich inzet voor het behoud van het graf van trans pionier Aaïcha Bergamin, die begin jaren 70 en een geslachtsbevestigende operatie onderging en als een van de eersten en weinigen in 1973 het geslacht op haar paspoort gewijzigd kreeg.  

GRAVEN IN HET VERLEDEN – UITREIKING IHLIA-SCRIPTIEPRIJS

Wanneer? 21 maart
Hoe laat? 17.30 – 19.30 uur
Waar? Tolhuistuin (IJzaal); IJpromenade 2 | 1031 KT Amsterdam

Toegang: gratis (beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden via aanmelden@ihlia.nl)

Deel dit berichtFacebookXWhatsApp

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA