14meiHele dag24julKin.Een kijkje in het eerste Drag King House in Amsterdam - The House of Løstbois(Hele dag)

Details

English below

Deze tentoonstelling geeft een bijzondere inkijk in het eerste Amsterdamse dragkinghuis. The House of Løstbois ontstond in maart 2019 vanuit een dragkingacademie georganiseerd door dragtutor en -moeder ‘Taka Taka’ en ‘Father Julius’. Wat aanvankelijk begon als creatief onderzoek naar gender, leidde tot veel meer: een gemeenschap, een support system, een familie en een vreugdebron die pride ver ontstijgt.

Kin omvat een fotoserie door documentair fotograaf Stacey Yates – ook bekend als ‘The Bill Please’ – en is het startpunt van een breder project dat een persoonlijk licht schijnt op de ontwikkeling van een queer universum. Door zijn foto’s te publiceren deelt Bill een vleug van de intieme, persoonlijke momenten met zijn dragfamilie. Tegelijkertijd weerspiegelt deze serie de zoektocht rondom zijn eigen genderidentiteit.

De term ‘kin’ verwijst naar het begrip ‘chosen family’. Wat is er inmiddels niet gezegd over queers en familie? Queers vinden hun gelijkgestemden; afwijzing en afzondering ontketenen het verlangen om als je ware zelf gezien te worden en hierom gevierd te worden. Om werkelijk ergens thuis te horen.

Tijdens de repetities van de Løstbois verdwijnen genderverwachtingen, waardoor ruimte ontstaat voor ontdekking, opwinding en ondersteuning. Club ChUrch Amsterdam is voor de Løstbois hun habitat doordat ze daar structuur, middelen, een repetitieplek, en – uiteraard – een podium aangeboden krijgen. Voor velen dient deze performanceruimte als een veilige, vrije en stimulerende omgeving voor speelse interactie en verkenning.

Het vinden van elkaar was voor de Løstbois als het ontdekken van water in de woestijn. Achter de zware deuren van queer cruiseclub ChUrch stichtten zij een eigen oase.

Tekst door Liri Dank aka ‘Rock De Bizarre’, mede-oprichter van House of Løstbois

Meer informatie over de fotograaf vind je op de website van Stacey Yates


This exhibition presents us with an inside look at Amsterdam’s first Drag King House – The House of Løstbois. Born out of a drag king academy set up by drag educator and mother ‘Taka Taka’ and artist ‘Father Julius’ in March 2019. The House of Løstbois began as a creative exploration of gender, and became so much more; a community, a support system, a family, a source of joy reaching far beyond pride.

Kin is a series of photographs made by documentary photographer Stacey Yates – aka ‘The Bill Please’, and is the beginning of a broader project giving us a personal insight into the development of this queer world. In sharing these photos Bill provides us with glimpses of intimate and personal moments with his drag siblings while simultaneously exploring his own gender identity.

‘Kin’ is used in reference to the term ‘chosen family’. ‘What hasn’t been said about queers and family? Indeed queers choose their own. Rejection and isolation births a yearning to be seen for who you are, to be celebrated for it. To truly belong.

In the Løstbois rehearsals, gender expectations melt away, allowing space for discovery, excitement and support. Club ChUrch Amsterdam is the habitat for the Løstbois providing the house with structure, resources, rehearsal space, and of course, a stage. For many, this kind of performance space enables a safe, brave and supportive environment for exploration and play.

Finding one another felt like finding a spring behind the rocks; like building an oasis in the middle of the desert, here behind the heavy doors of queer cruise club – Club ChUrch.

Text by Liri Dank aka ‘Rock De Bizarre’, founding member of the House of Løstbois

More information about the photographer you find on the website of Stacey Yates

Meer lezen

Tijd

Mei 14 (Zaterdag) - Juli 24 (Zondag)

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA