12sepHele dag03decHistory Happens Now20 objecten van 20 organisaties uit het hele land en hun verhaal in de lhbtiq+-geschiedenis / 20 objects and 20 organizations from all over the country and their story in LGBTIQ+ history(Hele dag) Toegang:gratis

Details

English below

IHLIA LGBTI Heritage vertelt met haar archieven het verhaal van de lhbtiq+-gemeenschap. Onze collecties zijn helaas nooit compleet. We missen de verhalen van het materiaal dat we niet hebben verzameld, maar ook die van individuen en organisaties die altijd worden onderbelicht. Vaak zijn dat de verhalen van initiatieven buiten de hoofdstad die op kleinere schaal een groot verschil maken op het gebied van lhbtiq+-emancipatie. 

Stel je voor dat we nu een tijdcapsule begraven die over twintig jaar weer opengaat, welke objecten die representatief zijn voor de Nederlandse lhbtiq+-gemeenschap treffen we dan aan? Wat willen we dat mensen zich herinneren over onze gemeenschap? 

De tentoonstelling History Happens Now  brengt individuen en grassrootsinitiatieven in kaart die vechten voor lhbtiq+-emancipatie in Nederland. Elke van de ongeveer 20 organisaties uit het hele land heeft met een eigen object bijgedragen aan de tentoonstelling en de bijbehorende catalogus. Al deze objecten samen vertellen het verhaal van de Nederlandse lhbtiq+-gemeenschap van nu en het werk dat vandaag de dag verricht wordt. History happens now! 


The archives of IHLIA LGBTI Heritage tell the story of the LGBTIQ+ community. Unfortunately our collections are never complete, meaning we’re missing the stories and materials that have not been collected or are always overlooked. Often these are the stories of individuals, organizations or initiatives outside of Amsterdam that make a large difference on a smaller scale in LGBTIQ+ emancipation.

Imagine we bury a time capsule that will resurface in twenty years, which objects representing the Dutch LGBTIQ+ community will we find in there? What do we want people to remember about us?

The exhibition History Happens Now gives an overview of individuals and grassroots initiatives that fight for LGBTIQ+ emancipation in the Netherlands. Each of the 20 participating organizations from all over the country has submitted an object to the exhibition and the accompanying catalogue. Together, these objects tell the story of the Dutch LGBQIQ+ community right now and all the work they are doing as we speak. History happens now!

Meer lezen

Tijd

September 12 (Dinsdag) - December 3 (Zondag)

Locatie

IHLIA-plein

Oosterdokskade 143, 3e verdieping

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA