Themadossier Discriminatie & inclusie

Wat betekenen discriminatie en inclusie?

Discriminatie is mensen anders behandelen op basis van wie ze zijn. Met andere woorden: mensen krijgen een ongelijke behandeling om wie ze zijn en worden buitengesloten of onbelangrijk gevonden.

Discriminatie op basis van bijvoorbeeld ras, seksuele voorkeur, geslacht, afkomst of religie zijn in Nederland allemaal verboden.

Inclusie is eigenlijk het tegenovergestelde van discriminatie. In plaats van mensen anders te behandelen en/of uit te sluiten, probeert een inclusieve aanpak iedereen er juist zoveel mogelijk bij te betrekken.

Er is steeds meer aandacht voor inclusie bij overheid, organisaties en bedrijven. Dat betekent dat ze iedereen proberen aan te spreken en te betrekken, bijvoorbeeld door inclusief taalgebruik.

Discriminatie en inclusie van lhbti’ers

Dit dossier richt zich op zowel discriminatie als inclusie van lhbti’ers. Het gaat hier over op welke manieren lhbti’ers bewust of onbewust uitgesloten of gediscrimineerd worden, en hoe ze door een inclusieve aanpak gelijk behandeld kunnen worden.

Ondanks dat discriminatie in Nederland verboden is, voelen veel lhbti-personen zich toch gediscrimineerd. Ze worden bijvoorbeeld gepest, aangerand, uitgescholden, of er wordt geweld tegen ze gebruikt. In dit dossier kom je meer te weten over de manieren waarop lhbti’ers gediscrimineerd worden.

Ook is er aandacht voor hoe vaak discriminatie in Nederland voorkomt, en hoe lhbti’ers in het buitenland op grote schaal worden gediscrimineerd.

Gelukkig streven overheid en bedrijven steeds meer naar een inclusieve samenleving. Ze hopen door middel van inclusief beleid iedereen gelijk te behandelen en de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit te bevorderen. Dat kan op een heleboel manieren, zoals zorgen voor inclusief taalgebruik, mensen zoveel mogelijk te betrekken in de organisaties en de zichtbaarheid van lhbti vergroten.

Dat doen al die organisaties niet alleen. Ze worden geholpen door verschillende belangenorganisaties, zoals het COC, of TNN, maar ook door bijvoorbeeld Movisie, een landelijk kennisinstituut dat beleidsadviezen geeft over sociale vraagstukken. Ze besteden veel aandacht aan lhbti en geven advies en praktische tips over hoe verschillende organisaties een inclusief lhbti-beleid kunnen voeren.

Dossierwijzer

In dit dossier vind je vooral meer informatie over de in- en uitsluiting van lhbti-personen in Nederland.

De eerste drie subthema’s gaan over discriminatie en kun je gebruiken om je algemeen in het onderwerp te verdiepen. Er is ook aandacht voor discriminerende lhbti-rechten in het buitenland. Voor informatie over lhbti-rechten in Nederland kun je kijken bij het dossier rechten.

De andere drie subthema’s gaan over inclusie van lhbti’ers. Die gaan over inclusieve benaderingen van organisaties en gemeenten, en biculturele lhbti’ers.

Subthema’s

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA