Bestuur Stichting IHLIA zoekt een penningmeester

IHLIA is voor haar bestuur op zoek naar een penningmeester die per 1 mei beschikbaar is.

Bestuursprofiel penningmeester:

  • Zo mogelijk bestuurlijke ervaring.
  • Affiniteit met activiteiten en doelgroepen IHLIA.
  • Zo mogelijk kennis over en beleidsmatige ervaring met actuele stand van zaken archieven en bibliotheken en documentatie-instellingen.

Taken van de penningmeester

  • Toezicht houden op het financieel reilen en zeilen van de stichting (kwartaalrapportages).
  • Toezien op de strategische, tactische en operationele financiële processen.
  • Participeren en adviseren in het proces van de jaarlijkse begroting en financiële verantwoording.
  • Overleg met de externe accountant.
  • In overleg, deelnemen in het bestuur van de Stichting Vrienden van IHLIA.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Koen Hilberdink, voorzitter bestuur Stichting IHLIA:

k.hilberdink@upcmail.nl
0631996909
www.ihlia.nl

Deel dit berichtFacebookXWhatsApp

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA