Homoseksualiteit in en rond de Tweede Wereldoorlog; digitalisering en ontsluiting collectie IHLIA LGBTI Heritage

ONDERZOEK

Inventarisatie van WOII-items uit de IHLIA-collectie.

Een van de doelen van het project was om in kaart te brengen welke WOII-items er in de IHLIA-collectie zijn, omdat bekend was dat die lang niet altijd expliciet als zodanig gelabeld waren. Voor aanvang van het onderzoek is er een begeleidingscommissie ingesteld om het onderzoek in tijd en onderwerp af te bakenen.

In deze begeleidingscommissie zaten Judith Schuyf, Theo van der Meer, Wilfred van Buuren (hoofdcollecties IHLIA) en Berry Feith (projectleider digitalisering IHLIA). De begeleidingscommissie heeft als advies aangegeven de te onderzoeken periode ruim te nemen. Vanaf de opkomst van het fascisme in de jaren 20 in Italië tot de homo-emancipatie in Nederland in de jaren 70, waarbij WOII een grote rol heeft gespeeld.

De resultaten van deze zoektocht hebben de verwachtingen overtroffen. Er zijn in de collectie van IHLIA 245 fictie-items gevonden, 766 non-fictie items, 17 archieven en 13 posters die iets met WOII vandoen hebben. Al zoekende werden ook 90 items gevonden, die nog niet in de IHLIA-collectie waren beschreven (maar die mogelijk in de toekomst verworven kunnen worden).

Naast de lijsten met gevonden items heeft het ook waardevolle inzichten over het materiaal opgeleverd. In de verslagen hierover wordt uitgebreid de context beschreven van hoe materiaal over dit thema is ontstaan. Ook is er een deelonderzoek gedaan naar de vraag waarom er in Engelstalige poëzie zo weinig over WOII is geschreven, terwijl er na WOI veel is geschreven door de ‘war poets’.

In februari 2021 is er door IHLIA een vacature opgesteld voor een onderzoeker om tot een zo compleet mogelijke inventarisatie van WOII items uit de IHLIA collectie te komen. Uit het netwerk van IHLIA zijn twee personen gevraagd om te solliciteren.

Onderzoeker Martien Sleutjes is na een sollicitatieprocedure aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot twee uitgebreide rapporten:

In juni 2021 is Tessa Karsten, student BA English Language and Culture aan de Universiteit van Utrecht, bij IHLIA als stagiair begonnen. Onder leiding van Martien Sleutjes heeft zij in het kader van zijn onderzoek gekeken naar (aanvullende) WOII-items in de fictie collectie van IHLIA. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het verslag

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA