Oorlogsbronnen.nl, waar IHLIA in participeert, in de prijzen

Oorlogsbronnen.nl, de website van Netwerk Oorlogsbronnen, is in de prijzen gevallen. Bij de uitreiking van de Lovie Awards ontving de site vier awards: de publieks- en vakjuryprijs in de categorieën ‘Best Use of Data Visualisation’ (twee keer goud) en ‘Cultural Institutions’ (goud en zilver).

Oorlogsbronnen is een project waar IHLIA sinds 2019 in participeert. De website is het startpunt voor iedereen die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De verhalen van de oorlog liggen verscholen in miljoenen originele foto’s, objecten, brieven, administraties, dagboeken, affiches, krantenberichten, filmbeelden, et cetera.

Deze ‘stille getuigen’ zijn afkomstig uit de collecties van meer dan 250 archiefinstellingen, musea, herinneringscentra en bibliotheken in binnen- en buitenland.

Op Oorlogsbronnen.nl worden deze collecties aan elkaar gekoppeld rondom gebeurtenissen, plaatsen, personen en thema’s. Oorlogsbronnen.nl vormt zo een centrale online toegang tot originele bronnen, informatie en kennis over de Tweede Wereldoorlog.

Project ‘Digitalisering en ontsluiting WOII-collectie’

Ongeveer twee jaar geleden is de subsidieaanvraag van IHLIA voor het project ‘Homoseksualiteit in en rond de Tweede Wereldoorlog. Digitalisering en ontsluiting collectie IHLIA LGBTI Heritage’ door het Mondriaan Fonds toegekend.

Het project maakt het WOII-bronnenmateriaal uit de IHLIA-collectie beter toegankelijk door het te digitaliseren en beschikbaar te maken via de IHLIA-website, IHLIA’s digitale bibliotheek en de website van Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) Oorlogsbronnen.nl. De IHLIA-selectie hierop wordt flink uitgebreid: van de momenteel 800 bronnen naar maar liefst 2500. Door de beschrijvingen te vernieuwen en verbeteren worden deze beter vindbaar.

Deel dit berichtFacebookXWhatsApp

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA