Congres Archiving Activism in the Digital Age

Op donderdag 4 november 2021 hebben medewerkers Wilfred van Buuren, Berry Feith en Feargal Agard namens IHLIA het congres Archiving Activism in the Digital Age bijgewoond bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

Een zeer interessant en divers programma, georganiseerd door zowel het IISG als Ann Rigney van de Universiteit Utrecht,  bestaande uit voornamelijk academische, maar ook praktische benaderingen.

Door: Feargal Agard 
Beeld: © 2021 IHLIA | Berry Feith

Het programma was opgedeeld in drie panelgesprekken, elk met drie presentaties door verschillende academici en archieven, variërend van community based-archieven, maar ook van kleine en grote instituten.

Activisme en digitalisering

Zoals de titel van het congres al aangeeft, lag de focus op activisme en het digitale. Behalve dat archieven materiaal digitaliseren en digitaal beschikbaar stellen voor gebruikers, zien archieven, archivarissen en academici steeds vaker dat het te verzamelen materiaal op digitale platformen wordt geplaatst en/of alleen digitaal beschikbaar is.

Al helemaal als het gaat om activisme, dat zowat alleen maar digitaal wordt vastgelegd. Bovendien verspreiden ze via digitale wegen hun oproepen en organiseren en mobiliseren ze via dezelfde wegen hun acties.

Hoe verzamel je deze enorme hoeveelheid aan vluchtige ‘digitale bewijzen en sporen’ van het activisme? En hoe maak je ze beschikbaar voor gebruik en zorg je er tegelijkertijd voor dat privacy, eigendomsrechten en wettelijke bescherming gewaarborgd blijven?

Noodzaak

Het congres ging niet alleen over de lhbti+-gemeenschap, maar ook om het activisme van uiteenlopende communities uit verschillende landen, zoals Turkije, Hong Kong, Frankrijk en Vlaanderen. Daarnaast waren belangrijke aspecten de toegankelijkheid tot het archief en de situaties van verschillende gemeenschappen, zoals de trans gemeenschap en BIPOC-gemeenschappen.

Verder ging het over de noodzaak van het archiveren voor personen met een beperking. Dit gebeurt nog maar weinig. De wens om het eigen activisme, de geschiedenis en als het ware het gemeenschappelijk geheugen te willen bewaren, is dan vaak ook de reden waarom een community based en/of onafhankelijk archief ontstaat.

Diverse achtergronden

Ook IHLIA gaf een bijdrage in de vorm van een presentatie door Wilfred van Buuren en Berry Feith. IHLIA’s presentatie besprak eerst wat IHLIA doet en waar IHLIA voor staat en zoomde daarna in op het digitaliseringsproces van het archief.

Van groot belang daarbij is om het archief toegankelijker maken voor gebruikers van diverse achtergronden. Tevens werd er aangegeven dat het IHLIA’s voornemen is om sociale media te archiveren. Hiervoor heeft er al een onderzoek plaatsgevonden waarvan de belangrijkste uitkomst is dat dit in samenwerking met lhbti+-gemeenschappen en ook de makers moet gebeuren.

Deel dit berichtFacebookXWhatsApp

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA