5. Juridische aspecten

Voor transgender personen is het belangrijk dat ze officieel geregistreerd staan in lijn met hun identiteit. Zolang dat niet het geval is, komen ze voortdurend in botsing met de wetgever en met allerlei instanties.

Het aantal landen waar de geboorteakte kan worden aangepast neemt toe. In Nederland was dit al vanaf 1985 mogelijk, maar wél met de eis dat je een medische transitie moest ondergaan waarna je geen kinderen meer kon verwekken of baren. Deze sterilisatiedwang werd in 2014 met de herziene ‘transgenderwet’ afgeschaft. Sindsdien is er geen medisch traject meer nodig voor het zelf kiezen van ‘m’ of ‘v’.

Kun je ook kiezen voor ‘x’? Nog niet bij wet, de enkele mensen met deze non-binaire wettelijke status hebben dit als hoge uitzondering toegekend gekregen. De wettelijke erkenning verschilt per land, net als de transmensenrechtensituatie (denk aan: bescherming tegen discriminatie, familierecht, hulp aan minderjarigen). Onder andere TG Europe volgt de situatie in Europa nauwgezet.

Ben je geïnteresseerd in de juridische of mensenrechtelijke kant van transgenderissues? Dan zijn deze titels voor je de moeite waard.

TitelSoortLocatieReferentie
Transgender: Wat is daar nou ziek aan? / Samenstelling: J. Vreer Verkerke. Amsterdam: Vreerwerk, [2012] – 30 p.: ill.
NB: gepubliceerd voordat de nieuwe wet van kracht werd, maar toch interessante bron als je meer wilt weten over het gedachtengoed van transactivisten tegen depathologisering.
BrochureOnlinehttps://www.vreerwerk.org/wp-content/uploads/2012/11/BROCHURE-DEFINITIEF.pdf
(N292971)
Transgender eist excuses overheid: ‘Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren’ / Marieke de Ruiter.
In: Volkskrant, 17-02-2020, p.
ArtikelOnlineLink
(N306160)
[Brief COC aan Tweede Kamer]
Betreft: Suggesties COC bij AO Sekseregistratie door de overheid / Tanja Ineke. 04-06-2015
BriefOnlineLink
Recht doen aan genderidentiteit : Evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014 – 2017 / Marjolein van den Brink ; m.m.v. Danielle Snaathorst. [Utrecht: Universiteit Utrecht – Molengraaff Instituut voor Privaatrecht ; Den Haag : WODC], 2018 – 119 p.RapportOnlineLink
(N301847)
Vrijheid van geslacht: Transgender Netwerk Nederland evalueert de Transgenderwet / Sophie Schers. [Amsterdam]: Transgender Netwerk Nederland [TNN], 2018 – 25 p.RapportOnlineLink
(N302128)
Trans Rights Europe Map 2018.
[Berlin] : Transgender Europe [TGEU] ; [etc.], 2018. – [1] p. : ill.
KaartOnlinehttps://tgeu.org/trans-rights-map-2018/
(N302777)
Trans M/V: Genderdiversiteit, seksegelijkheid en het recht / Marije Graven, Marjolein van den Brink.
In: Tijdschrift voor Genderstudies, 11 (2008) 2 , p. 52-66.
ArtikelIHLIAN305508
Niet het mannenlijf maar stereotypen bedreigend voor vrouwen / Hanneke Felten.
In: Movisie.nl, (2020) (jan)
ArtikelOnlinehttps://www.movisie.nl/artikel/niet-mannenlijf-maar-stereotypen-bedreigend-vrouwen
(N306777)

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA