2. Seksediversiteit

Seksediversiteit erkent dat er meer lichamen zijn dan alleen vrouwelijke of mannelijke lichamen. We leven in een wereld waar er meestal vanuit wordt gegaan dat iemand man of vrouw is, terwijl er ook mensen zijn met lichamen die in geen van beiden categorieën passen.

Intersekse personen bijvoorbeeld kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken hebben. In Nederland zijn naar schatting 190.000 intersekse personen. Vaak zijn ze niet zichtbaar in de samenleving omdat ze zich als man of vrouw presenteren.

De organisatie die opkomt voor intersekse personen in Nederland is het NNID. Soms wordt deze groep met de term DSD (Differences in Sex Development) aangeduid. Het is een medische term waar de meeste intersekse personen geen voorkeur aan geven, omdat het meer nadruk legt op dat ze een ‘ander’ lichaam hebben dan de maatschappelijke norm. Ook legt het minder nadruk op hun eigen beleving van hun lichaam en identiteit.

TitelSoortLocatieReferentie
Introductie seksediversiteit – Seksediversiteit.nlWebsite Onlinehttps://www.seksediversiteit.nl/basis/definitie/
Sekse – Iedereenisanders.nlWebsiteOnlinehttps://iedereenisanders.nl/ontdek-leer/gender/sekse
10 keer vraag en antwoord over intersekse / Juul van Hoof en Miriam van der Have.
Utrecht: Movisie, 2016 – 12 p.: ill.
FactsheetOnlineLink
(N307700)
Leven met intersekse/DSD : een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/dsd / Jantine van Lisdonk.
Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2014 – 81 p.+ bijlagen
RapportOnlinehttps://cdn.atria.nl/epublications/IAV_B00110246.pdf
(N293687)

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA