6. Lhbti-rechten als mensenrechten

In internationaal verband worden lhbti-rechten steeds vaker geassocieerd met mensenrechten. Mensenrechten komen alle mensen toe, ongeacht wie ze zijn, waar ze vandaan komen, of wat hun afkomst of geslacht is.

Vooral de Verenigde Naties houden zich bezig met mensenrechten. Dat is een grote organisatie waarin 194 landen zijn vertegenwoordigd. Dat wil niet zeggen dat lhbti-personen het in al die landen goed hebben: in 70 landen is homoseksualiteit onder mannen strafbaar, en in 46 landen geldt dat ook voor vrouwen.

Door lhbti-rechten als mensenrechten te zien kunnen landen samenwerken om de maatschappelijke positie en acceptatie van lhbti’ers wereldwijd te verbeteren en discriminatie tegen te gaan.

Een van de manieren waarop dit gebeurt, is door middel van campagnes, zoals de Free & Equal campagne van de VN. Ook zijn er mensenrechtenorganisaties die zich inzetten voor lhbti’ers, zoals bijvoorbeeld Amnesty International.

TitelSoortLocatieReferentie
History, Herstory, Theirstory: LHBT+-rechten binnen de VN / Rocher.
Expreszo Online Queer magazine. 20-06-2020.
ArtikelOnlinehttps://expreszo.nl/lhbt-rechten-binnen-de-vn/
State Sponsored HomophobiaWebsiteOnlinehttps://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
UN Free & Equal campaignWebsiteOnlinehttps://www.unfe.org/
Lhbti – Amnesty InternationalWebsiteOnlinehttps://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/lhbti
Mensenrechten en seksuele oriëntatie : een handleiding voor ambassades.
Den Haag: ministerie van Buitenlandse Zaken, 2010 – 36 p.: ill.
HandleidingOnlinehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-81687.pdf
(N289069)
Yogyakarta Principles Comic
[Jakarta]: Pelangi Perempuan, [2010] – iv, 84 p.: ill.
BoekIHLIAF96241
The Global Politics of LGBT Human Rights / guest ed.: Kelly Kollman and Matthew Waites.
Contemporary Politics, 15 (2009) 1, p. 1-156
BoekOnlineLink
(N286172)

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA