2. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (homoseksualiteit in samenleving)

In de negentiende en twintigste eeuw werden homo’s lange tijd niet geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. Hoewel gelijk geslachtsverkeer vanaf 1811 niet meer strafbaar was, en homoseksuelen dus niet meer vervolgd werden om wat ze deden, werd homoseksualiteit wel op meerdere manieren in de samenleving onderdrukt.

In 1911 werd bijvoorbeeld een nieuwe zedelijkheidswetgeving ingevoerd, waar ook artikel 248bis in werd opgenomen. Dit artikel verbood meerderjarige mensen seks te hebben met minderjarigen van hetzelfde geslacht. Zo’n wet was er voor hetero’s ook, alleen het grote verschil was dat 248bis de minderjarigheidsgrens op 21 jaar stelde terwijl dit voor hetero’s 16 jaar was.

Artikel 248bis zorgde er met name na de Tweede Wereldoorlog voor dat homoseksuelen zich gingen organiseren, bijvoorbeeld in het COC. Er kwam een hele emancipatiebeweging op gang, en in 1971 werd artikel 248bis uiteindelijk afgeschaft.

In de jaren zestig en zeventig veranderde de maatschappelijke houding ten opzichte van homoseksuelen flink. Amsterdam werd in de jaren zeventig en tachtig zelfs de Gay Capital van Europa en de wereld genoemd.

Raadpleeg de titels hieronder om meer over de vervolging, acceptatie en emancipatie van homoseksuelen te weten te komen.

TitelSoortLocatieReferentie
Vijftig jaar homo-acceptatie uit de kast, van onbereikbaar ideaal tot ontoereikend perspectief = Half a century of gay acceptance, from unattainable ideal to inadequate perspective: Mosse lecture, Part 1 / Gert Hekma.
In: Gay News, 24 (2017) 315 (nov), p. 20-36.
ArtikelOnlinehttps://www.gaynews.nl/artikel/5679/50-jaar-homo-acceptatie–van-onbereikbaar-ideaal-tot-ontoereikend-perspectief/
(N303212)
Vijftig jaar homo-acceptatie uit de kast, van onbereikbaar ideaal tot ontoereikend perspectief = Half a century of gay acceptance, from unattainable ideal to inadequate perspective: Mosse lecture, Part 2 / Gert Hekma.
In: Gay News, 24 (2017) 316 (dec), p. 30-36.
ArtikelOnlinehttps://www.gaynews.nl/artikel/5708/Vijftig-jaar-homo-acceptatie-uit-de-kast–deel-2/
(N303262)
De rijke geschiedenis van de zwarte queerbeweging in Nederland / Emma van Meijeren.
Vice , 23-07-2910.
ArtikelOnlinehttps://www.vice.com/nl/article/wjvvjw/de-rijke-geschiedenis-van-de-zwarte-queerbeweging-in-nederland
Alles kon anders: protestrepertoires in Nederland 1965-2005 / Marian van der Klein en Saskia Wieringa (red.).
Amsterdam : Aksant, 2006. – 184 p. : ill. ISBN: 9789052602318
BoekIHLIAN291614
Homoseksualiteit in katholiek Nederland: een sociale geschiedenis 1900-1970 / Harry Oosterhuis.
Amsterdam: SUA, 1992 – 253 p.
BoekIHLIAN243560
Tussen christelijk réveil en seksuele revolutie: bestrijding van zedeloosheid in Nederland, met nadruk op de repressie van homoseksualiteit / Pieter Koenders.
[Leiden: RUL], 1996 – 942 p.: ill.
BoekIHLIAN289603
‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’: Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland / Gert Hekma en Theo van der Meer (redactie).
Diemen : AMB, 2011. – 220 p. : ill. ISBN: 9789079700394
BoekIHLIAN289603
‘Bewaar mij voor de waanzin van het recht’: 100 jaar strafrecht en homoseksualiteit in Nederland / [teksten Hansje Galesloot ; samenst. Hansje Galesloot m.m.v. Jan Carel Warffemius en Mirjam van Heugten].
[Amsterdam]: IHLIA, cop. 2011-2012 – [42] p.: ill.
BrochureIHLIAhttps://ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/01/Bewaar-mij_brochure-FINAL-small-min.pdf
(N290606)

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA