Themadossier Geschiedenis

Wat is geschiedenis?

Geschiedenis is een wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven, verklaren en begrijpen van het verleden. Historici doen onderzoek naar het verleden. Dat is best een klus, want uitzoeken wat er twintig, vijftig, honderd of zelfs duizend jaar geleden precies gebeurd is, kan erg moeilijk zijn. We kunnen de tijd niet terugdraaien om te kijken wat er precies gebeurd is.

Daarom kijken historici naar bronnen die zijn overgebleven uit een bepaalde periode, zoals archieven, boeken, objecten, ruïnes, meubels, munten, scherven, en noem maar op! Aan de hand daarvan kunnen ze nagaan hoe het verleden er waarschijnlijk heeft uitgezien, wat er allemaal is gebeurd, hoe mensen zich gedroegen en wat ze dachten.

Wat is lhbti-geschiedenis?

De geschiedenis van lhbti kan over het algemeen op twee manieren verteld worden. Enerzijds wordt de geschiedenis vaak verteld als een emancipatiegeschiedenis, waarin bijvoorbeeld de acceptatie van homoseksualiteit in de samenleving centraal staat.

Anderzijds is deze geschiedenis ook te vertellen vanuit de ontwikkeling in het denken over homoseksualiteit, biseksualiteit, transgenders en intersekse. Dat is een stukje ingewikkelder, het gaat hier niet zozeer om acceptatie, maar om de manier waarop mensen bijvoorbeeld over zichzelf dachten.

Homoseksualiteit werd in de vorige eeuw lange tijd als een ziekte, zonde of misdrijf gezien; maar hoe komt dat nu eigenlijk? Met andere woorden, de wetenschap kijkt niet naar de acceptatie van bijvoorbeeld homoseksualiteit, maar probeert te verklaren waaróm homoseksualiteit überhaupt niet werd geaccepteerd.

Om een heel ander voorbeeld te nemen: eigenlijk bestaat lhbti-geschiedenis helemaal niet, want honderd jaar geleden begreep natuurlijk niemand wat dat rijtje letters nu eigenlijk betekent.

De hele lhbti-geschiedenis kan dan ook niet in één verhaal verteld worden, omdat homo’s, lesbiennes en biseksuelen een hele andere geschiedenis hebben dan bijvoorbeeld transgenders of intersekse personen.

Sterker nog, over die laatste groep is nog weinig geschiedenis beschreven, terwijl er in het verleden een heleboel mensen moeten zijn geweest die zich zouden identificeren als wat wij nu noemen ‘intersekse’.

Dossierwijzer

In dit dossier worden over verschillende onderwerpen bronsuggesties gedaan waarvan je bij IHLIA materiaal kunt vinden, zowel digitaal als op locatie.

Sommige bronnen zijn ondertussen gedateerd, maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Je kan namelijk een onderscheid maken tussen bronnen:

  • Primaire bronnen, die al wat ouder zijn, geven je inzicht in hoe er op een bepaald moment in de geschiedenis over lhbti gedacht werd.
  • Secundaire bronnen, dat zijn bijvoorbeeld geschiedenisboeken die in de afgelopen twintig jaar zijn geschreven, kunnen je die bronnen beter helpen begrijpen, en plaatsen ze in een historische context.

Onder verschillende subthema’s vind je bronnen en literatuur waarmee je aan de slag kunt. Er staan hier een heleboel suggesties, maar we raden niemand aan om alles te lezen!

Soms heb je bijvoorbeeld aan een hoofdstuk uit een boek al voldoende om meer over je onderwerp te weten te komen. In zo’n geval hoef je dus niet het hele boek te lezen.

Subthema’s

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA