Zoeken in onze collecties: Hulp nodig  

Aantal resultaten: 88( DE:"veiligheid" )

Grijs

Voortgang Emancipatiebeleid  / Jet Bussemaker.

Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW], 2016 - 9 p.
uitgave: Den Haag : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW], 2016 - 9 p.
onderwerpen:
thema:
  1. beleid/politiek/wetgeving
  2. lhbt
samenvatting: Brief van de minister met tussentijdse evaluatie en speerpunten van vrouwen-emancipatiebeleid en LHBT-emancipatiebeleid. Met de instroom van grote groepen migranten met fundamenteel andere ideeën over de rechten van lhbt-ers (en vrouwen) staan de sociale acceptatie en veiligheid van lhbt-ers in Nederland en in opvanglocaties op scherp. Nadruk van het beleid ligt nu op de sociale acceptatie bij de nieuwkomers, en in biculturele en orthodox-religieuze gemeenschappen.

signatuur: cat. (bussem/voo)

dgb grijs

toegang:
Voortgang Emancipatiebeleid
cat. (bussem/voo)dgb grijs
N297300
Artikel

gleich sicher? sicher gleich? : Konzeptionen (queer) feministischer Schutzräume  / Maya Joleen Kokits und Marion Thuswald.

Femina Politica, 24 (2015) 1, p. 83-92
bron: Femina Politica jaargang: 24 (2015) 1 , p. 83-92
samenvatting: Schutzräume haben als politisches Instrument in Feministischen Bewegungen eine lange Tradition. Aus der kollektiven Erfahrung von sexistischer Gewalt und dem Gewahrwerden struktureller Machtungleichheit heraus entstand der Wunsch nach Räumen, die möglichst frei sein sollten von Herrschaftsstrukturen, die in der Gesellschaft als unterdrückend und einschränkend erlebt weren. Frauen erkämpften und schufen Räume, die Schutz vor sexueller Gewalt, sexistischer Objektifizierung und männlicher Dominanz bieten sollten. In einem Rahmen, in dem nicht gegen die alltäglichen Sexismen gekämpft werden muss - so die Idee - kann Raum entstehen für den Austausch von Erfahrungen, für die Aneignung neuer Verhaltensweisen, für Empowerment und Solidarität, für die Bildung einer politischen Identität und für gemeinsames politisches Handeln. Dies Anliegen haben sich auch zu Beginn de 21. Jahrhunderts nicht erübrigt. Noch immer bestehen und entstehen Räume, die sich auf eine feministische Tradition beziehen und vom Schutzraumgedanken geprägt sind. Solche Räume und ihre Strategien nehmen werden im diesen Artikel im Blick genommen. Im Fokus der Untersuchung stehen Flyer-Texte, Websites und Email-Aussendungen, die queer feministische Räume und ihre Schutzraum- und Einladungspolitiek beschreiben.
onderwerpen:

signatuur: ts. (cassette div. duits lesbisch)

gleich sicher? sicher gleich? : Konzeptionen (queer) feministischer Schutzräume
ts. (cassette div. duits lesbisch)
Maya Joleen Kokits und Marion Thuswald.
Femina Politica
24
(2015)
1
83-92
N297703
Artikel

Pride and Prejudice : Factors Affecting School Attachment Among Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Girls  / Tracey Peter ... [et al.].

Journal of Lesbian Studies, 19 (2015) 2 (apr-jun), p. 249-273
bron: Journal of Lesbian Studies jaargang: 19 (2015) 2 (apr-jun), p. 249-273
samenvatting: School attachment is often regarded as a key measure in gauging the integration and wellbeing of students. Previous research suggests that levels of school attachment are generally lower among sexual minority students, but most studies focus on between-gender comparisons and do not conduct within-gender analyses. Using data from the First National Climate Survey on Homophobia and Transphobia in Canadian schools, this study set out to empirically analyze what, if any, differences exist among lesbian, bisexual, and heterosexual female students when assessing the relationship between homophobic and gender-negative language, feelings of safety, harassment/direct victimization, and school climate on school attachment. Bivariate and multivariate findings suggest that there are key differences among female students in terms of school attachment. [ Copies are available at http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10894160.2015.969127 ]
onderwerpen:

signatuur: ts.

Pride and Prejudice : Factors Affecting School Attachment Among Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Girls
ts.
Tracey Peter ... [et al.].
Journal of Lesbian Studies
19
(2015)
2
(apr-jun)
249-273
N297754
Artikel

Developing an App for College Women in Abusive Same-Sex Relationships and Their Friends  / Tina Bloom, Andrea Gielen and Nancy Glass.

Journal of Homosexuality, 63 (2016) 6 (june), p. 855-874
bron: Journal of Homosexuality jaargang: 63 (2016) 6 (june), p. 855-874
samenvatting: Young women experiencing dating violence in same-sex relationships face significant barriers to help for safety planning. Therefore, our team developed a tailored smartphone safety decision aid app for dating violence survivors and their peers. College women survivors of same-sex dating violence, peers, and college staff reviewed the app, identifying users? barriers to information, resources, and services and key strategies for dissemination, inclusiveness, and safety for the app. Findings support the use of the app to assist college women experiencing same-sex dating violence and peers to connect with resources and develop tailored safety plans to reduce violence and increase their safety. [ Copies are available at http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00918369.2015.1112597 ]
onderwerpen:

signatuur: ts.

Developing an App for College Women in Abusive Same-Sex Relationships and Their Friends
ts.
Tina Bloom, Andrea Gielen and Nancy Glass.
Journal of Homosexuality
63
(2016)
6
(june)
855-874
N298304
Grijs

LHBTI's in Amsterdam  / Laura de Graaff ... [et al.].

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 2016 - 25 p.
uitgave: Amsterdam : Gemeente Amsterdam, 2016 - 25 p.
onderwerpen:
thema:
  1. beleid/politiek/wetgeving
  2. lhbti
samenvatting: Overzicht van wetenschappelijke inzichten uit relevant en beschikbaar Amsterdams en landelijk onderzoek van de afgelopen jaren. Kennis uit landelijke onderzoeken wordt vooral gebruikt als specifieke gegevens ontbreken voor Amsterdam.

signatuur: cat. (lhbti/ams)

dgb grijs

toegang:
LHBTI's in Amsterdam
cat. (lhbti/ams)dgb grijs
N298331
Grijs

Rainbow warriors : waarom lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen en hun medestanders actief zijn in Gay-Straight Alliances  / Suzan Enzerink.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (UvA), 2013 - 45 p.
uitgave: Amsterdam : Universiteit van Amsterdam (UvA), 2013 - 45 p.
onderwerpen:
thema:
  1. onderwijs
  2. lhbt
samenvatting: De school hoort een veilige omgeving te zijn. Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) leerlingen ervaren echter vaker een onveilige schoolomgeving dan hun heteroseksuele medeleerlingen. Dit beïnvloedt hun psychologisch welzijn en academische prestaties negatief. Docentengedrag en het kennen van LHBT-personen spelen hierin een rol. Leerlingen zijn echter meer dan slachtoffers. Zij komen op voor elkaar en zichzelf. Dit kunnen zij doen in Gay-Straight Alliances (GSA's), supportgroep en voor LHBT-leerlingen. Het is onbekend waarom leerlingen zich hiervoor inzetten. Daarom werden hun kenmerken, motieven, belemmeringen en bijbehorende oplossingen met betrekking tot GSA-deelname verkend door het afnemen van interviews met leerlingen(n=32). Enkele kenmerken waren probleem ervaren en kennen van een LHBT-persoon. Enkele motieven waren anderen willen helpen en respect en gelijkheid als waarde nastreven. Leerlingen stuitten echter op de belemmeringen geen kennis over GSA, bang zijn voor gevolgen en twijfel aan eigen capaciteiten. Daarom werden op basis van de resultaten praktische richtlijnen voor leerlingen, GSA's en docenten geformuleerd waarmee zij deze belemmeringen kunnen wegnemen. De resultaten zijn verwerkt in een model voor GSA-deelname. Vervolgonderzoek moet uitwijzen in hoeverre de resultaten voor de bredere populatie gelden. Ook is uitgebreider onderzoek gewenst naar de hier gevonden elementen en hun onderlinge relaties.

signatuur: cat. (enzer/rai)

dgb grijs

toegang:
Rainbow warriors : waarom lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen en hun medestanders actief zijn in Gay-Straight Alliances
cat. (enzer/rai)dgb grijs
N298349
Grijs

Amsterdam Gay Pride : All Together Now 2011.

[Amsterdam: Progay], 2011 - 7, 36, 16, 37, 17, [32] p.+ bijl.: ill.
uitgave: [Amsterdam : Progay], 2011 - 7, 36, 16, 37, 17, [32] p.+ bijl.: ill.
onderwerpen:
thema:
  1. lhbti-beweging
  2. homoseksualiteit
samenvatting: Draaiboek van de Gay Pride Week 2011 van 30 juli tot 7 augustus.

signatuur: cat. (amsterdam/gay/pri) 2011 g

toegang:
Amsterdam Gay Pride : All Together Now 2011.
cat. (amsterdam/gay/pri) 2011 g
N298541
Grijs

Vrijheid en zichtbaarheid : kwalitatief vooronderzoek naar transgenders en veiligheid  / Harald Kedde en Willy van Berlo.

Utrecht: Rutgers WPF, 2011 - 26 p.
uitgave: Utrecht : Rutgers WPF, 2011 - 26 p.
onderwerpen:
thema:
  1. geweld/discriminatie
  2. transgender
samenvatting: Transgenders nemen in Nederland nog steeds een marginale plaats in. Hoewel er de laatste jaren toenemende aandacht is voor transgenders, staat het onderzoek nog in de kinderschoenen, zeker als het gaat om de sociale en psychologische kanten van transgenderisme. Een uitzondering is het onderzoek naar transgenders en werk, waarover onlangs is gerapporteerd (Vennix, 2010). Arbeidsparticipatie is een belangrijk thema, omdat er problemen zijn met het vinden en behouden van werk, en omdat het werk voor transgenders een belemmering kan vormen om zichzelf te zijn. Behalve werk zijn er een aantal andere thema?s waarover meer wetenschappelijke kennis verkregen dient te worden. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zal dit voorjaar een kwantitatief onderzoek uitvoeren waarin (gevoelens van) onveiligheid en discriminatie een belangrijke plaats zullen innemen. Veiligheid heeft betrekking op zichzelf kunnen zijn en zich kunnen uiten op een manier die men zelf verkiest. Voor transgenders gaat dit vaak gepaard met discriminatie en geweld, op het werk, op straat, in openbare ruimtes en thuis. In een gezamenlijk overleg zijn TNN, het SCP en Rutgers WPF tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn om een kwalitatief onderzoek uit te voeren onder transgenders, ter voorbereiding op het kwantitatieve onderzoek van het SCP. Het kwalitatieve vooronderzoek heeft als belangrijkste doel vragen te genereren voor, dan wel richting te geven aan het SCP-onderzoek. Daarnaast geven de interviews verdieping aan de kwantitatieve resultaten van het SCP-onderzoek. Meer specifiek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke aspecten (van veiligheid) dienen in een kwantitatief onderzoek, uit te voeren door het SCP, aan de orde te komen dan wel uitgevraagd te worden?

signatuur: cat. (kedde/ber)

dgb grijs

toegang:
Vrijheid en zichtbaarheid : kwalitatief vooronderzoek naar transgenders en veiligheid
cat. (kedde/ber)dgb grijs
N298554
Artikel

Location, safety and (non) strangers in gay men's narratives on 'hook-up' apps  / Mark Davis ...[et al.].

Sexualities, 19 (2016) 7 (oct), p. 836-852
bron: Sexualities jaargang: 19 (2016) 7 (oct), p. 836-852
samenvatting: Hook-up websites and apps are said to be transforming the sexual lives of gay men and have been linked with the apparent erosion of gay publics as the basis for identity politics and social action. This article examines these dynamics in the interview and focus-group talk of gay men living on the economic and geographical margins of metropolitan gay culture. It offers perspectives on the importance of location - class, generation and space - for the experience of digital media, the negotiation of safety, and the new codifications and elaborations on sex with the (non) stranger; a figure who is not alien, yet not familiar, in sexual sociality. Reflecting on these situated perspectives in connection with debates on the erosion of gay publics, this article argues against monolithic framings of gay men?s sexual lives after digital media.
onderwerpen:

signatuur: ts.

Location, safety and (non) strangers in gay men's narratives on 'hook-up' apps
ts.
Mark Davis ...[et al.].
Sexualities
19
(2016)
7
(oct)
836-852
N299026
Artikel

No Lone Wolf : A Multidisciplinary Approach to Creating Safe Schools for LGBTQ Youth Through the Development of Allies  / Jennifer M. Cooper ... [et al].

Journal of LGBT Issues in Counseling, 8 (2014) 4 (oct-dec), p. 344-360
bron: Journal of LGBT Issues in Counseling jaargang: 8 (2014) 4 (oct-dec), p. 344-360
samenvatting: Research suggests that bullying of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer/questioning (LGBTQ) youth is a national problem that requires immediate intervention. The purpose of this article is to (a) discuss the critical need for a multidisciplinary approach to creating safe schools for sexual minority youth utilizing a social justice framework, (b) present an allyhood model to serve as a training framework, and (c) offer an exemplar for schools. By embracing a multidisciplinary approach to address the safety and belonging needs of LGBTQ youth, school psychologists and counselors can become leaders of systems-level change, poised to make a difference in the lives of LGBTQ students.
onderwerpen:

signatuur: ts.

No Lone Wolf : A Multidisciplinary Approach to Creating Safe Schools for LGBTQ Youth Through the Development of Allies
ts.
Jennifer M. Cooper ... [et al].
Journal of LGBT Issues in Counseling
8
(2014)
4
(oct-dec)
344-360
N299544

Query:

( DE:"veiligheid" )

URL (decoded):

&q=( DE:"veiligheid" )&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[* TO 1959]&facet.query=jaar_vz:[1960 TO 1969]&facet.query=jaar_vz:[1970 TO 1979]&facet.query=jaar_vz:[1980 TO 1989]&facet.query=jaar_vz:[1990 TO 1999]&facet.query=jaar_vz:[2000 TO 2009]&facet.query=jaar_vz:[2010 TO *]&facet.query=DC:OpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B desc

URL (encoded):

&q=%28+DE%3A%22veiligheid%22+%29&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[*+TO+1959]&facet.query=jaar_vz:[1960+TO+1969]&facet.query=jaar_vz:[1970+TO+1979]&facet.query=jaar_vz:[1980+TO+1989]&facet.query=jaar_vz:[1990+TO+1999]&facet.query=jaar_vz:[2000+TO+2009]&facet.query=jaar_vz:[2010+TO+*]&facet.query=DC%3AOpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B%20desc

searching...

searching...