Zoeken in onze collecties: Hulp nodig  

Aantal resultaten: 55( DE:"sociale processen" )

Boek

Slachtplaats  / 

Koos Prinsloo ; vert. [uit het Zuidafrikaans] Riet de Jong-Goossens ; Klaaglied voor Koos / Riet de Jong-Goossens.Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1994 - 157 p.
uitgave: Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1994 - 157 p.
annotatie: Oorspr. titel en uitg.: Slagplaas. - Kaapstad : Human & Rousseau, 1992. - Bevat een in memoriam voor de in 1994 overleden de schrijver.
onderwerpen:
samenvatting: Roman over een ontluisterende wereld met anonieme personages en provoverende (homo)seks. Het abbatoir dient als metafoor voor de Zuidafrikaanse samenleving.

signatuur: cat. (prinsl/sla) fb

toegang:
Slachtplaats
cat. (prinsl/sla) fb
Koos Prinsloo ; vert. [uit het Zuidafrikaans] Riet de Jong-Goossens ; Klaaglied voor Koos / Riet de Jong-Goossens.
F83048
Boek

The house in Milan  / 

Giovanni Testori ; transl. [from the Italian] by Sidney Alexander.New York, NY: Harcourt, Brace & World, 1962 - 181 p.
uitgave: New York, NY: Harcourt, Brace & World, 1962 - 181 p.
annotatie: Oorspr. uitg.: Il fabbricone. - Milano : Feltrinelli, 1961. - Vert. van dl. 5 van het meerdelig werk: I segreti di Milano.
onderwerpen:
samenvatting: Testori shows us that even in a rich city as Milan poverty and the exploitation of poverty still tarnish the glitter of prosperity, and that passionately held convictions, catholic and communist, can still engender the bitterest, mutually destructive divisions among people so lacking in material resource that they cannot afford to turn their backs on unity of social purpose.

signatuur: cat. (testo/hou) fb

toegang:
The house in Milan
cat. (testo/hou) fb
Giovanni Testori ; transl. [from the Italian] by Sidney Alexander.
F94198
Boek

Chocolate and Other Writings on Male Homoeroticism  / 

Pandey Bechan Sharma ; transl. [from the Hindi] and with an introd. by Ruth Vanita.Durham, NC: Duke University Press, 2009 - lxviii, 78 p.
uitgave: Durham, NC: Duke University Press, 2009 - lxviii, 78 p.
annotatie: Ugra is pseud. van P.B. Sharma. - Bibliogr.: p. lx-lxviii.
onderwerpen:
samenvatting: This volume makes available for the first time in English the work of a significant Indian nationalist author, Pandey Bechan Sharma, better known in India as 'Ugra' ('Extreme'). His book "Chocolate", a 1927 collection of eight stories, was the first work of Hindi fiction to focus on male same-sex relations, and its publication sparked India's first public debates about homosexuality. Many prominent figures, including Gandhi, weighed in on the debates, which lasted into the 1950s. This edition, translated and introduced by Ruth Vanita, includes the full text of "Chocolate" along with an excerpt from Ugra's novel "Letters of Some Beautiful Ones" (also published in 1927). In her introduction, Vanita situates Ugra and his writings in relation to Indian nationalist struggles and Hindi literary movements and feuds, and she analyzes the controversies that surrounded "Chocolate". Those outraged by the titillating portrayal of homosexuality labelled the collection obscene. On the other side, although no one explicitly defended homosexuality in public, some justified Ugra's work by arguing that it was the artist's job to educate through provocation.

signatuur: cat. (sharm-p/cho) fb

ODE3 BLOEMLEZING

toegang:
Chocolate and Other Writings on Male Homoeroticism
cat. (sharm-p/cho) fb ODE3 BLOEMLEZING
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/F94571_1.jpg
Pandey Bechan Sharma ; transl. [from the Hindi] and with an introd. by Ruth Vanita.
F94571
Grijs

Pedofilie en samenleving : rapport over de beraadslagingen van de ad-hoc Werkgroep Pedofilie, ingesteld door het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (NCGV)

Utrecht: Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid, 1976 - [i], 209 p.
uitgave: Utrecht : Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid, 1976 - [i], 209 p.
onderwerpen:
thema:
  1. seks met kinderen
samenvatting: Bevat bijdragen van o.a. W. Sengers, J. van Ussel en A. Klamer.

signatuur: cat. (pedof/sam) 76 g

toegang:
Pedofilie en samenleving : rapport over de beraadslagingen van de ad-hoc Werkgroep Pedofilie, ingesteld door het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (NCGV)
cat. (pedof/sam) 76 g
N197681
Grijs

Contemporary moral issues : examining religions  / Joe Jenkins.

Oxford [etc.]: Heinemann Educational, 1989 - 192 p.: ill.
uitgave: Oxford [etc.] : Heinemann Educational, 1989 - 192 p.: ill.
onderwerpen:
thema:
  1. christendom
  2. homoseksualiteit
samenvatting: Vanuit een christelijke en humanistische visie worden thema's als gezin, huwelijk, liefde, sex, contraceptie, aids, alcohol- en drugsgebruik, maar ook racisme, sexisme, geweld, werksituatie en tenslotte oorlog, mensenrechten e.d. ter discussie gesteld.

signatuur: cat. (jenki/con) g

toegang:
Contemporary moral issues : examining religions
cat. (jenki/con) g
N213592
Boek

Homosexuality in modern France  / 

Jeffrey Merrick & Bryant T. Ragan, Jr., editors.New York, NY: Oxford University Press, 1996 - x, 253 p.
uitgave: New York, NY: Oxford University Press, 1996 - x, 253 p.
annotatie: Contents: The Enlightenment Confronts Homosexuality / Bryant T. Ragan, Jr. -- The Marquis de Villette and Mademoiselle de Raucourt: Representations of Male and Female Sexual Deviance in Late Eighteenth-century France / Jeffrey Merrick -- Pass as a Woman, Act like a Man: Marie-Antoinette as Tribade in the Pornography of the French Revolution / Elizabeth Colwill -- The Regulation of Male Homosexuality in Revolutionary and Napoleonic France, 1789-1815 / Michael David Sibalis -- Creating Boundaries: Homosexuality and the Changing Social Order in France, 1830-1870 / Victoria Thompson -- Love and Death in Gay Paris: Homosexuality and Criminality in the 1870s / William A. Peniston -- Pointy Penises, Fashion Crimes, and Hysterical Mollies: The Pederasts' Inversions / Vernon A. Rosario II -- Invisible Women: Lesbian Working-class Culture in France, 1880-1930 / Francesca Canade Sautman -- Natalism, Homosexuality, and the Controversy over Corydon / Martha Hanna.
onderwerpen:
samenvatting: Bundel artikelen, o.a. over de Verlichting, Marie-Antoinette als tribade, wetgeving onder Napoleon, lesbische vrouwen uit de volksklassen, Foucaults seksualiteit, etc.

signatuur: cat. (homosexuality/mod) b

ODE3

toegang:
Homosexuality in modern France
cat. (homosexuality/mod) b ODE3
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/N241611_1.jpg
Jeffrey Merrick & Bryant T. Ragan, Jr., editors.
N241611
Boek

Sexuality, state, and civil society in Germany, 1700-1815  / 

Isabel V. Hull.Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996 - xiii, 467 p.: ill.
uitgave: Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996 - xiii, 467 p.: ill.
annotatie: Bibliogr.: p. 413-445.
onderwerpen:
samenvatting: "This long-awaited work reconstructs the ways in which the meanings and uses of sex changed during that important moment of political and social configuration viewed as the birth of modernity. Isabel V. Hull analyzes the shift in the "sexual system" which occurred in German-speaking Central Europe when the absolutist state relinquished its monopoly on public life and presided over the formation of an independent civil society. Hull defines a society's sexual system as the patterned way in which sexual behavior is shaped and given meaning through institutions. She shows that as the absolutist state encouraged an independent sphere of public activity, it gave up its theoretically unlimited right to regulate sexual behavior and invested this right in the active citizens of the new civil society. Among the questions posed by this political and social transformation are, When does sexual behavior merit society's regulation? What kinds of behaviors and groups prompt intervention? What interpretive framework does the public apply to sexual behavior? Hull persuades us that a culture's sexual system can be understood only in relation to the particularities of state, law, and society, and that when state and society are examined through the sexual lens, much conventional wisdom is cast in doubt."--Book jacket.

signatuur: cat. (hull-i/sex) b

toegang:
Sexuality, state, and civil society in Germany, 1700-1815
cat. (hull-i/sex) b
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/N241866_1.jpg
Isabel V. Hull.
N241866
Boek

Vijf eeuwen gezinsleven : liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland  / 

onder redactie van Harry Peeters, Lène Dresen-Coenders & Ton Brandenbarg.Nijmegen: SUN, 1988 - 256 p.: ill.
uitgave: Nijmegen: SUN, 1988 - 256 p.: ill.
annotatie: Bibliogr.: p. 250-254.- Infoud: Ter oriëntatie / Haary Peeters -- Vijf eeuwen gezin in West-Europa / Harry Peeters -- Continuïteit en verandering in het gezin van de vroeg-moderne tijd / Donald Haks -- De machtbalans tussen man en vrouw in het vroeg-moderne gezin / Lène Dresen-Coenders -- De moeder- en maagschapcultus in de Nederlanden omstreeks 1500: de Annadevotie als symptoom van veranderde opvattingen over huwelijk en gezin / Tom Brandenbarg -- De ontwikkeling van de ouder/kind-verhouding in het gezin / Jan Noordman & Henk van Setten -- Seksualiteit tussen middeleeuwen en moderne tijd / Lotte van de Pol -- Moraliseringsoffensief in de Nederlanden in de periode 1850-1880 / Hans Righart -- Van hoeksteen tot fundament: het gezin in Nederland 1850-1960 / Dirk Damsma -- Nawoord / Harry Peeters.
onderwerpen:
samenvatting: "De afgelopen jaren hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in en rondom het gezin. Het instituut huwelijk kwam onder druk te staan. Nieuwe relatievormen werden als reële alternatieven gepresenteerd. De traditionele man-vrouwverhouding verloor aan vanzelfsprekendheid. Die veranderingen doen omzien naar vroeger. Welke leefpatronen blijken in het historische proces van blijvende aard en welke veranderlijk? In de historische wetenschappen is er sprake van een ware opbloei van studies naar de geschiedenis van het gezin: de relatie tussen man en vrouw, tussen ouder en kind, opvoeding, seksualiteit en gevoelsleven."

signatuur: cat. (vijf/eeu) b

toegang:
Vijf eeuwen gezinsleven : liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland
cat. (vijf/eeu) b
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/N263408_1.jpg
onder redactie van Harry Peeters, Lène Dresen-Coenders & Ton Brandenbarg.
N263408
Boek

Strijdcultuur : Leids activisme in de jaren '70  / 

Agnes van Steen.[Leiden]: Ginkgo, 2014 - 47 p.: ill.
uitgave: [Leiden]: Ginkgo, 2014 - 47 p.: ill.
onderwerpen:
samenvatting: Overzicht van het Leids activisme in de jaren '70. Wel Dolle Mina en Man-Vrouw-Maatschappij, maar weinig expliciet lesbisch of homo. Acties voor abortus, tegen woningnood, tegen steun aan enge buitenlandse regimes, en pro gastarbeiders worden behandeld.

signatuur: cat. (steen-a/str) b

toegang:
Strijdcultuur : Leids activisme in de jaren '70
cat. (steen-a/str) b
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/N299955_1.jpg
Agnes van Steen.
N299955
Grijs

Sex  / ed. by Besa Luci.

uitgave:
onderwerpen:
thema:
  1. seks vrouwen
  2. seks mannen
  3. lhbti
samenvatting: Kosovo 2.0 is giving a voice to the country's silenced, disenfranchised majority: young people. Through our website, magazine and grassroots approach, we combine traditional and new media to create a self-sustaining platform for Kosovo's youth to become informed and active participants of their communities and society. We are working to build a critical mass that empowers a new generation to reshape the media landscape, and have their voice matter. Kosovo 2.0 is an independent, new, young, modern and well structured media outlet comprising of a web-platform, a magazine and several offline activities. All content is published in Albanian, English and Serbian.

signatuur: cat. (kosov/sex) g

toegang:
Sex
cat. (kosov/sex) g
N300098

Query:

( DE:"sociale processen" )

URL (decoded):

&q=( DE:"sociale processen" )&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[* TO 1959]&facet.query=jaar_vz:[1960 TO 1969]&facet.query=jaar_vz:[1970 TO 1979]&facet.query=jaar_vz:[1980 TO 1989]&facet.query=jaar_vz:[1990 TO 1999]&facet.query=jaar_vz:[2000 TO 2009]&facet.query=jaar_vz:[2010 TO *]&facet.query=DC:OpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B desc

URL (encoded):

&q=%28+DE%3A%22sociale+processen%22+%29&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[*+TO+1959]&facet.query=jaar_vz:[1960+TO+1969]&facet.query=jaar_vz:[1970+TO+1979]&facet.query=jaar_vz:[1980+TO+1989]&facet.query=jaar_vz:[1990+TO+1999]&facet.query=jaar_vz:[2000+TO+2009]&facet.query=jaar_vz:[2010+TO+*]&facet.query=DC%3AOpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B%20desc

searching...

searching...