Zoeken in onze collecties: Hulp nodig  


Verfijn met Homosaurus:

Filter resultaten op:

Materiaalsoort:

Toegang

Jaar van uitgave

Aantal resultaten: 5( DE:"protestantse kerk in nederland" )

Grijs

Het sparen van de kool en de geit : 60 jaar omgaan met homoseksualiteit binnen de Church of England in vergelijking met protestants Nederland  / Rianne Moes.

Utrecht: Universiteit Utrecht, 2011 - 40 p.
uitgave: Utrecht : Universiteit Utrecht, 2011 - 40 p.
onderwerpen:
thema:
  1. christendom
  2. homoseksualiteit
  3. lhb
samenvatting: Welke veranderingen hebben zich sinds 1950 voltrokken in de manier van omgaan met homoseksualiteit binnen de Church of England? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze ontwikkelingen en die onder protestanten in Nederland? In het eerste deel van het werkstuk komen de veranderingen in Engeland uitgebreid aan bod. Een vliegende start maakte de Church of England met haar rol bij de vorming van het Wolfenden Report. Haar betrokkenheid en vasthoudendheid hebben de eerste ?stepping stones? gelegd voor de acceptatie van homoseksualiteit in Engeland. De Church of England was voorstander van het wijzigen van de wet die homoseksueel gedrag verbood. Toen het eindelijk zover was liet de kerk echter minder via officiële wegen van zich horen. Maar homoseksuele christenen raakten geïnspireerd door de homobeweging en er ontstonden allerlei christelijke homo-organisaties, opgericht door (ex)homoseksuele gelovigen en ook pastors. Vanaf de jaren tachtig werd de kerk een stuk behoudender. Factoren als aids, de conservatieve politiek en het uiteenvallen van families hingen daarmee samen. Belangrijkste factor was misschien wel de groei van de evangelische aanhangers van de Church of England. Latere problematiek had vooral te maken met het bijeen houden van de wereldkerk. De bijna klassieke verdeeldheid in de Anglicaanse gemeenschap tussen noord en zuid speelde zijn parten. Documenten van de Church of England werden gebruikt als voorbeeld bij meningsvorming van de wereldwijde gemeenschap, maar aan de andere kant probeerde de kerk zich voorzichtiger te uiten om de conservatievere, zuidelijke aanhangers niet tegen de borst te stoten. Dit resulteerde in een ambivalente houding van de kerk ten opzichte van de achterban: een conservatieve houding in de wereldkerk, maar een wat vrijere opvatting binnen Engeland. De Church of England ontwikkelde zich van een kerk die een zeer bevorderende rol speelde bij de acceptatie van homoseksualiteit, naar een kerk die uit een soort van ongemakkelijkheid en besluiteloosheid vast blijft houden aan oude opvattingen. Het tweede deel van het werkstuk omvat de vergelijking tussen protestants Nederland en de Church of England in hun omgang met homoseksualiteit. Alle verschillen in acht nemend, zijn er een aantal parallellen te trekken. Allereerst lijken de eerste ontwikkelingen in acceptatie van de Church of England gelijk op te lopen met die van de Nederlands Hervormde Kerk. Beide kerken kennen een verdeelde achterban, maar zijn toch vrij progressief van aard. Bij de NHK speelt vooral het pastoraat hierin een grote rol, bij de Church of England onderzoek en wetshervorming. In de late ontwikkelingen, vanaf de jaren tachtig, als de groep evangelischen stijgt, begint ook het beleid van de kerk meer te lijken op die van de evangelischen in Nederland. Evangelischen hebben grote moeite homoseksualiteit te aanvaarden en dit gaat dan ook met kleine stapjes. In het kort zou je kunnen zeggen dat de Church of England eerst gelijk opliep met het mainline protestantisme in Nederland, en gaandeweg meer begon te lijken op behoudend protestantisme. De Church of England is nu sterk evangelisch, en zet zich ook meer af van de heersende moraal in de samenleving, de buitenwereld, die in Engeland nu tamelijk homotolerant is. Dit levert veel kritiek op, niet alleen in Engeland zelf, maar ook in het grote plaatje, binnen de Anglicaanse gemeenschap. De gemeenschap, die verdeeld is tussen een liberaal Noorden en conservatief Zuiden, met als meest liberale landen de VS en Canada, leidde nog niet lang geleden bijna tot scheuring. De twee stromingen kunnen nog nauwelijks door een deur. Voor de verschillende kerken wereldwijd is dit dus net zo goed een identity marker als dit in Nederland het geval is. Maar de Church of England heeft de taak de boel bijeen te houden, en staat dus voor een patstelling. De Church of England moet een identiteit creëren, een weg kiezen om uit deze kwestie te komen.

signatuur: cat. (moes/spa)

dgb grijs

toegang:
Het sparen van de kool en de geit : 60 jaar omgaan met homoseksualiteit binnen de Church of England in vergelijking met protestants Nederland
cat. (moes/spa)dgb grijs
N294136
Artikel

Van Hetzelfde  / David Bos, Rinse Reeling Brouwer, Adriaan van Klinken.

Theologische Debat, 7 (2010) 4 (dec), p. 10-32
bron: Theologische Debat jaargang: 7 (2010) 4 (dec), p. 10-32
samenvatting: Thematische artikelen: - Acceptate van homoseksualiteit als sjibbolet in protestants Nederland / David Bos. - p. 10-21. - Hoezo orthodox / Rinse Reeling Brouwer. - p. 22-25. - Van homoacceptatie naar queer theologie / Adriaan van Klinken. - p. 26-32.
onderwerpen:

signatuur: ts.

Van Hetzelfde
ts.
David Bos, Rinse Reeling Brouwer, Adriaan van Klinken.
Theologische Debat
7
(2010)
4
(dec)
10-32
N299300
Grijs

Homoseksualiteit in orthodox-religieuze kring : Islam en protestantisme  / Ruud Peters en Sipco J. Vellenga.

uitgave:
onderwerpen:
thema:
  1. christendom
  2. islam
  3. homoseksualiteit
samenvatting: Gaat in op de bezwaren tegen homoseksualiteit van islam en otthodox-protestantisme in verhouding tot de wet en de publieke opinie. Aan bod komen de rechtzaken tegen Imam El-Moumni en Leen van Dijke.

signatuur: dgb artikelen (peters-r/vel)

toegang:
Homoseksualiteit in orthodox-religieuze kring : Islam en protestantisme
dgb artikelen (peters-r/vel)
N302507
Grijs

Handleiding ter bespreking van Verwarring en Herkenning.

Driebergen: Centrale voor Vormingswerk, 1984 - 11 p.
uitgave: Driebergen : Centrale voor Vormingswerk, 1984 - 11 p.
onderwerpen:
thema:
  1. christendom
  2. homoseksualiteit
samenvatting: Hulpmidel voor het bespreken van homoseksualiteit aan de hand van het boek cq nota 'Verwarring en herkenning' in gespreksgroepen van gemeentes van protestantse en gereformeerde kerken. Met samenvattingen van hoofdstuk 2 t/m 5.

signatuur: cat. (handle/bes) k

toegang:
Handleiding ter bespreking van Verwarring en Herkenning.
cat. (handle/bes) k
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/N303904_1.jpg
N303904
Grijs

Gods Meesterwerk  / Eindred.: Hans Eschbach.

Driebergen: Evangelisch Werkverband binnen Samen op Weg kerken, 2001 - 26 p.: ill.
uitgave: Driebergen : Evangelisch Werkverband binnen Samen op Weg kerken, 2001 - 26 p.: ill.
onderwerpen:
thema:
  1. christendom
  2. homoseksualiteit
samenvatting: Themanummer van Evangelisch Werkverband binnen Samen op Weg kerken met daarin een omstreden artikel van dr. G. den Hartogh, die meent dat homoseksualiteit "een perversiteit in de meest letterlijke zin des woord" is.

signatuur: cat. (gods/mee) g

toegang:
Gods Meesterwerk
cat. (gods/mee) g
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/N304612_1.jpg
N304612

Query:

( DE:"protestantse kerk in nederland" )

URL (decoded):

&q=( DE:"protestantse kerk in nederland" )&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[* TO 1959]&facet.query=jaar_vz:[1960 TO 1969]&facet.query=jaar_vz:[1970 TO 1979]&facet.query=jaar_vz:[1980 TO 1989]&facet.query=jaar_vz:[1990 TO 1999]&facet.query=jaar_vz:[2000 TO 2009]&facet.query=jaar_vz:[2010 TO *]&facet.query=DC:OpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B desc

URL (encoded):

&q=%28+DE%3A%22protestantse+kerk+in+nederland%22+%29&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[*+TO+1959]&facet.query=jaar_vz:[1960+TO+1969]&facet.query=jaar_vz:[1970+TO+1979]&facet.query=jaar_vz:[1980+TO+1989]&facet.query=jaar_vz:[1990+TO+1999]&facet.query=jaar_vz:[2000+TO+2009]&facet.query=jaar_vz:[2010+TO+*]&facet.query=DC%3AOpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B%20desc

searching...

searching...