Zoeken in onze collecties: Hulp nodig  

Aantal resultaten: 80( DE:"lhb" )

Boek

The best American erotica 2000  / 

ed. by Susie Bright.New York, NY [etc.]: Simon & Schuster, 2000 - 301 p.
uitgave: New York, NY [etc.]: Simon & Schuster, 2000 - 301 p.
ISBN: 068484396x
onderwerpen:
samenvatting: Verzameling erotische verhalen, zowel hetero-, homo- als biseksueel, milennium editie.

signatuur: cat. (best/ame/ero) 2000 fb

toegang:
The best American erotica 2000
cat. (best/ame/ero) 2000 fb
068484396x
https://ihlia.nl/search/covers/thumb/F94939_1.jpg
ed. by Susie Bright.
F94939
Grijs

No going back : lesbian and gay people and the asylum system  / By Nathanael Miles.

[London]: Stonewall, [2010] - 36 p.
uitgave: [London] : Stonewall, [2010] - 36 p.
onderwerpen:
thema:
 1. migratie/vluchtelingen/asiel
 2. homoseksualiteit
 3. lhb
samenvatting: Consensual acts between same-sex adults are criminalised in 80 member states of the United Nationas and homosexuality results in the death penalty in six of these countries. Lesbian, gay and bisexual people face execution, torture, rape and murder from people in their own community or from their government. People who face the threat of this type of persecution can seek sanctuary in the uk but many are not granted protection because of fundamental errors of judgement and presumptions made by UK Border Agency. Stonewall interviewed lesbian, gay and bisexual asylum-seekers, legal professionals, asylum support workers and UK Border Agency (UKBA) staff. We wanted to find out how lesbian, gay and bisexual people seek asylum in the UK and how UKBA staff respond to their applications. The interviews covered all aspects of the asylum process and considered how lesbian, gay and bisexual people move through the asylum system and how decisions are made and communicated. The results of those interviews are presented in this report.

signatuur: cat. (miles-n/no)

dgb grijs

toegang:
No going back : lesbian and gay people and the asylum system
cat. (miles-n/no)dgb grijs
N293229
Grijs

Roze werkt : homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen aan het werk

Zoetermeer: ABVAKABO FNV Pers, 2008 - 15 p.
uitgave: Zoetermeer : ABVAKABO FNV Pers, 2008 - 15 p.
onderwerpen:
thema:
 1. arbeid/inkomen
 2. homoseksualiteit
 3. lhb
samenvatting: De voorlichtingsbrochure geeft handvatten aan belangenbehartigers, vakbondsconsulenten, ondernemingsraadsleden en iedereen die op de werkplek met LGBT discriminatie te maken krijgt. Hoe daar iets tegen te doen en daarmee degene die het overkomt te ondersteunen.

signatuur: cat. (roze/wer) k

toegang:
Roze werkt : homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen aan het werk
cat. (roze/wer) k
N293310
Grijs

Onderzoeksrapport : behoefteonderzoek onder holebi's met betrekking tot Internet  / Janneke van der Burgh.

Utrecht: Hogeschool de Horst, 2005 - 31 p.
uitgave: Utrecht : Hogeschool de Horst, 2005 - 31 p.
onderwerpen:
thema:
 1. internet
 2. lhb
samenvatting: Onderzoeksrapport dat antwoord wil geven op de vraag wat de behoefte van holebi's is met betrekking tot internet. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder uitgevoerd onderzoek naar internetgebruik van jongeren op zoek naar informatie over homoseksualiteit (13-16 jaar) 'Jong uit de Kast' van Merel van Ginkel, 2004.

signatuur: cat. (burgh/ond) g

toegang:
Onderzoeksrapport : behoefteonderzoek onder holebi's met betrekking tot Internet
cat. (burgh/ond) g
N293319
Grijs

Internet, een nieuwe poort  / Janneke van der Burgh.

Utrecht: Hogeschool de Horst, 2005 - 24 bl.
uitgave: Utrecht : Hogeschool de Horst, 2005 - 24 bl.
onderwerpen:
thema:
 1. internet
 2. homoseksualiteit
 3. lhb
samenvatting: Onderzoek naar de mogelijkheden van internet voor de doelgroep en doelstelling van COC Midden-Nederland om de hulp- en adviesvragen zo optimaal mogelijk te beantwoorden.

signatuur: cat. (burgh/int) g

toegang:
Internet, een nieuwe poort
cat. (burgh/int) g
N293320
Grijs

Raport mbi fenomenin e homoseksualitetit ne shqiperi = Report on homosexuality in Albania.

Tirana: [Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut, 2003 - 96 p.: ill.
uitgave: Tirana : [Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut, 2003 - 96 p.: ill.
onderwerpen:
thema:
 1. attituden/opinies
 2. homoseksualiteit
 3. lhb
samenvatting: The Albanian society is very excluding with regard to the phenomenon of homosexuality; in fact, it considers the phenomenon itself a social anomaly. As a consequence, sensitizing the public opnion is one of the greatest problems set in front of the civil society. In the continuous discussions in the media, or in different meetings, the issues of homosexuality is as delicate, as it is negligible. This has led the Albanian Human Rights Group, beside the necessity to come to the assistance of the gay community, to choose an 8-month period to analyze and address th cases and events related to this community, as seen from the viewpoint of human rights. In collaboration with the Swedish Helsinki Committee, this project that lasted for only several months, has been helpful in addressing this problem. The project was considered from different aspects: that of assembling and addressing the cases of complaints by homosexuals with regard to the violation of their rights, the training of the most outstanding representatives of the gay organization in Albania, a detailed report on the situation of homosexuals in the country, the results of a survey on this problem, which is done through questionnaires.

signatuur: cat. (rapor/mbi) k

toegang:
Raport mbi fenomenin e homoseksualitetit ne shqiperi = Report on homosexuality in Albania.
cat. (rapor/mbi) k
N293591
Grijs

Jestem gejem, jestem lesbijka : komu moge o tym powiedziec? [= Ik ben homo, ik ben lesbisch. Wie kan ik het vertellen?]  / Marta Abramowicz, Agnieszka Bratkiewicz.

Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, 2005 - 46 p.
uitgave: Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, 2005 - 46 p.
onderwerpen:
thema:
 1. zorg/hulpverlening
 2. homoseksualiteit
 3. lhb
samenvatting: Trainingsmaterialen voor psychologen, opvoeders, leerkrachten, werkers in de gezondheidszorg en de sociale zorg.

signatuur: cat. (abram/bra)

dgb grijs

toegang:
Jestem gejem, jestem lesbijka : komu moge o tym powiedziec? [= Ik ben homo, ik ben lesbisch. Wie kan ik het vertellen?]
cat. (abram/bra)dgb grijs
N293712
Artikel

Minderheidstress bij homoseksuele, lesbische en biseksuele Amsterdammers  / Gwen Husen, Henny Bos, Stephan Cremer.

Tijdschrift voor Seksuologie, 36 (2012) 4 (dec), p. 250-258
bron: Tijdschrift voor Seksuologie jaargang: 36 (2012) 4 (dec), p. 250-258
samenvatting: Minderheidsstress kan leiden tot een verminderd welbevinden onder homoseksuele, lesbische en biseksuele personen (HLB's). Dit artikel geeft inzicht in de manieren waarop HLB's minderheidsstress ervaren, welke copingstrategieën zij hanteren en welke invloed minderheidsstress heeft op hun psychosociale gezondheid. De dataverzameling geschiedde door middel van semigestructureerde interviews met tweeënveertig Amsterdamse HLB's tussen 25-55 jaar. Vrijwel alle respondenten werden wel eens geconfronteerd met vervelende blikken, grapjes, opmerkingen en in enkele gevallen zelf agressiviteit op straat, op de werkvloer of binnen hun eigen culturele/religieuze gemeenschappen. Toch voelden veel respondenten zich gewaardeerd binnen de Amsterdamse maatschappij en gelijkwaardig ten opzichte van heteromannen en -vrouwen. Op de momenten dat ze wel negatief bejegend werden vanwege hun seksuele gerichtheid, konden ze daar goed mee omgaan door verschillende effectieve copingstrategieën toe te passen. Bij de respondenten die veel moeite hadden (gehad) om zichzelf te accepteren als HLB en bij respondenten die wekelijks tot maandelijks met minderheidsstress geconfronteerd werden, had minderheidsstress wel een negatieve invloed op hun psychosociale gezondheid. Ze voelden zich depressief, minderwaardig, angstig of hadden last van woedeaanvallen. Deze respondenten hadden behoefte aan meer weerbaarheid, meer zelfacceptatie en effectieve copingstrategieën om met minderheidsstress om te gaan. http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2012-04.html#inh2
onderwerpen:

signatuur: ts.

Minderheidstress bij homoseksuele, lesbische en biseksuele Amsterdammers
ts.
Gwen Husen, Henny Bos, Stephan Cremer.
Tijdschrift voor Seksuologie
36
(2012)
4
(dec)
250-258
N293776
Grijs

Homoseksualiteit en psychische gezondheid : een onderzoek naar het verschil in angst- en depressieklachten tussen religieus georiënteerde autochtonen met homoseksuele gevoelens en islamitische allochtonen met homoseksuele gevoelens in Nederland  / Valerie Siemers-Reiter

Utrecht: Universiteit Utrecht, 2011 - 22 p.+ bijl.
uitgave: Utrecht : Universiteit Utrecht, 2011 - 22 p.+ bijl.
onderwerpen:
thema:
 1. psyche
 2. homoseksualiteit
 3. lhb
samenvatting: In dit onderzoek bleek de steekproef van allochtone, islamitische participanten met homoseksuele gevoelens een significant hogere prevalentie te hebben van angst- en depressieklachten dan Nederlandse participanten met een religieuze oriëntatie. Het onderdeel uitmaken van een dubbele minderheidsgroep (in dit geval zowel homoseksuele gevoelens hebben als moslim zijn) lijkt op basis van de resultaten een invloedrijke factor in het ervaren van zowel angst- als depressieklachten. Dit is in overeenkomst met de principes van het Minority Stress Model van Meyer (1995) en de aanname dat dit model ook multidimensioneel kan worden toegepast op het behoren tot een dubbele minderheidsgroep.

signatuur: cat. (sieme/hom) dgb grijs

toegang:
Homoseksualiteit en psychische gezondheid : een onderzoek naar het verschil in angst- en depressieklachten tussen religieus georiënteerde autochtonen met homoseksuele gevoelens en islamitische allochtonen met homoseksuele gevoelens in Nederland
cat. (sieme/hom) dgb grijs
N294130
Grijs

Het sparen van de kool en de geit : 60 jaar omgaan met homoseksualiteit binnen de Church of England in vergelijking met protestants Nederland  / Rianne Moes.

Utrecht: Universiteit Utrecht, 2011 - 40 p.
uitgave: Utrecht : Universiteit Utrecht, 2011 - 40 p.
onderwerpen:
thema:
 1. christendom
 2. homoseksualiteit
 3. lhb
samenvatting: Welke veranderingen hebben zich sinds 1950 voltrokken in de manier van omgaan met homoseksualiteit binnen de Church of England? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze ontwikkelingen en die onder protestanten in Nederland? In het eerste deel van het werkstuk komen de veranderingen in Engeland uitgebreid aan bod. Een vliegende start maakte de Church of England met haar rol bij de vorming van het Wolfenden Report. Haar betrokkenheid en vasthoudendheid hebben de eerste ?stepping stones? gelegd voor de acceptatie van homoseksualiteit in Engeland. De Church of England was voorstander van het wijzigen van de wet die homoseksueel gedrag verbood. Toen het eindelijk zover was liet de kerk echter minder via officiële wegen van zich horen. Maar homoseksuele christenen raakten geïnspireerd door de homobeweging en er ontstonden allerlei christelijke homo-organisaties, opgericht door (ex)homoseksuele gelovigen en ook pastors. Vanaf de jaren tachtig werd de kerk een stuk behoudender. Factoren als aids, de conservatieve politiek en het uiteenvallen van families hingen daarmee samen. Belangrijkste factor was misschien wel de groei van de evangelische aanhangers van de Church of England. Latere problematiek had vooral te maken met het bijeen houden van de wereldkerk. De bijna klassieke verdeeldheid in de Anglicaanse gemeenschap tussen noord en zuid speelde zijn parten. Documenten van de Church of England werden gebruikt als voorbeeld bij meningsvorming van de wereldwijde gemeenschap, maar aan de andere kant probeerde de kerk zich voorzichtiger te uiten om de conservatievere, zuidelijke aanhangers niet tegen de borst te stoten. Dit resulteerde in een ambivalente houding van de kerk ten opzichte van de achterban: een conservatieve houding in de wereldkerk, maar een wat vrijere opvatting binnen Engeland. De Church of England ontwikkelde zich van een kerk die een zeer bevorderende rol speelde bij de acceptatie van homoseksualiteit, naar een kerk die uit een soort van ongemakkelijkheid en besluiteloosheid vast blijft houden aan oude opvattingen. Het tweede deel van het werkstuk omvat de vergelijking tussen protestants Nederland en de Church of England in hun omgang met homoseksualiteit. Alle verschillen in acht nemend, zijn er een aantal parallellen te trekken. Allereerst lijken de eerste ontwikkelingen in acceptatie van de Church of England gelijk op te lopen met die van de Nederlands Hervormde Kerk. Beide kerken kennen een verdeelde achterban, maar zijn toch vrij progressief van aard. Bij de NHK speelt vooral het pastoraat hierin een grote rol, bij de Church of England onderzoek en wetshervorming. In de late ontwikkelingen, vanaf de jaren tachtig, als de groep evangelischen stijgt, begint ook het beleid van de kerk meer te lijken op die van de evangelischen in Nederland. Evangelischen hebben grote moeite homoseksualiteit te aanvaarden en dit gaat dan ook met kleine stapjes. In het kort zou je kunnen zeggen dat de Church of England eerst gelijk opliep met het mainline protestantisme in Nederland, en gaandeweg meer begon te lijken op behoudend protestantisme. De Church of England is nu sterk evangelisch, en zet zich ook meer af van de heersende moraal in de samenleving, de buitenwereld, die in Engeland nu tamelijk homotolerant is. Dit levert veel kritiek op, niet alleen in Engeland zelf, maar ook in het grote plaatje, binnen de Anglicaanse gemeenschap. De gemeenschap, die verdeeld is tussen een liberaal Noorden en conservatief Zuiden, met als meest liberale landen de VS en Canada, leidde nog niet lang geleden bijna tot scheuring. De twee stromingen kunnen nog nauwelijks door een deur. Voor de verschillende kerken wereldwijd is dit dus net zo goed een identity marker als dit in Nederland het geval is. Maar de Church of England heeft de taak de boel bijeen te houden, en staat dus voor een patstelling. De Church of England moet een identiteit creëren, een weg kiezen om uit deze kwestie te komen.

signatuur: cat. (moes/spa)

dgb grijs

toegang:
Het sparen van de kool en de geit : 60 jaar omgaan met homoseksualiteit binnen de Church of England in vergelijking met protestants Nederland
cat. (moes/spa)dgb grijs
N294136

Query:

( DE:"lhb" )

URL (decoded):

&q=( DE:"lhb" )&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[* TO 1959]&facet.query=jaar_vz:[1960 TO 1969]&facet.query=jaar_vz:[1970 TO 1979]&facet.query=jaar_vz:[1980 TO 1989]&facet.query=jaar_vz:[1990 TO 1999]&facet.query=jaar_vz:[2000 TO 2009]&facet.query=jaar_vz:[2010 TO *]&facet.query=DC:OpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B desc

URL (encoded):

&q=%28+DE%3A%22lhb%22+%29&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[*+TO+1959]&facet.query=jaar_vz:[1960+TO+1969]&facet.query=jaar_vz:[1970+TO+1979]&facet.query=jaar_vz:[1980+TO+1989]&facet.query=jaar_vz:[1990+TO+1999]&facet.query=jaar_vz:[2000+TO+2009]&facet.query=jaar_vz:[2010+TO+*]&facet.query=DC%3AOpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B%20desc

searching...

searching...