Zoeken in onze collecties: Hulp nodig  

Filter resultaten op:

Materiaalsoort:

Toegang

Vorm

Jaar van uitgave

Aantal resultaten: 1( DE:"intersekse genitale verminking" )

Grijs

Ik ben geen jongen, maar ook geen meisje. Besta ik binnen het recht? : Een onderzoek naar de juridische erkenning van personen met een intersekse conditie binnen het Nederlandse recht, bezien vanuit de Europese en internationale kinder- en mensenrechten.  /  I.J. Kornelis

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (UvA), 2018 - 54 p.
uitgave: Amsterdam : Universiteit van Amsterdam (UvA), 2018 - 54 p.
onderwerpen:
thema:
  1. rechtspositie
  2. intersekse
samenvatting: Wanneer er een kindje wordt geboren, wordt onoverkomelijk de volgende vraag gesteld: "Is het een jongetje of een meisje?". Dit lijkt onschuldig, maar wat geef je als antwoord als je niet precies weet welke van de twee je in je armen draagt? In Nederland leven ongeveer 85.000 mensen waarvan het lichaam niet als typisch mannelijk of typisch vrouwelijk kan worden gezien. Dit hoeft niet schadelijk voor de gezondheid te zijn, maar toch kunnen zij worden onderworpen aan "normaliserende" behandelingen, ondanks het feit dat de medische indicatie hiervan ter discussie staat. Kinderen zijn binnen deze praktijken extra kwetsbaar, nu zij vaak onvoldoende in staat zijn om op te komen voor hun eigen belangen. In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht of de Nederlandse wet- en regelgeving en de daaruit volgende praktijk omtrent interseksualiteit aanpassing behoeft in het licht van de Europese en internationale mensen- en kinderrechten. De medische praktijk heeft ten aanzien van interseksualiteit een grote ontwikkeling doorgemaakt. Waar vroeger de gehele conditie geheim werd gehouden en de lichamen standaard werden ?genormaliseerd? naar een van de twee geslachten, wordt sinds een internationale consensus uit 2006 meer openheid en minder medisch ingrijpen nagestreefd. Hoewel deze consensus tot enige verbetering heeft geleid, is de tekst weinig concreet of specifiek. Hierdoor zijn er geen directe handvaten aan te ontlenen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag welke precieze behandelingen nu wel of niet noodzakelijk zijn. Zodoende kunnen, vooral kinderen, nog steeds worden blootgesteld aan onnodige nauw aan de persoon verbonden normaliserende ingrepen, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben verleend of de tijd hebben gehad om hun eigen geslachtelijke identiteit te ontdekken. Genderidentiteit, waaronder genderneutraliteit, is op maatschappelijk vlak een hot item. Het is echter moeilijk om te achterhalen welke problemen intersekse personen precies ondervinden binnen de maatschappij, nu deze groep grotendeels onzichtbaar is voor onderzoek. Op juridisch niveau blijft het eveneens betrekkelijk stil, waardoor er wettelijk nog steeds maar twee mogelijkheden bestaan: een persoon is een man of een vrouw. De Rechtbank Limburg heeft in mei 2018 op dit front echter een belangrijke aanzet gegeven door, als eerste juridische instantie, de toewijzing van "een derde gender" ogelijk te achten. De vraag blijft echter of, en hoe, de Nederlandse wetgever deze ontwikkelingen wettelijk gaat inkaderen. Hoewel op internationaal en Europees niveau geen specifieke bindende regelgeving bestaat, wordt op twee punten voor juridisering gepleit. Ten eerste wordt gepleit voor een afschaffing van onnodige normaliserende behandelingen, indien de betrokkene hier geen toestemming voor heeft verleend. Ten tweede wordt gepleit voor een gelijkwaardige juridische erkenning voor intersekse personen. Geconcludeerd wordt dat de huidige wet- en regelgeving en de daaruit volgende praktijk inderdaad verandering behoeft. Om een dergelijke verbetering te bewerkstelligen, geef ik de volgende drie aanbevelingen: 1. Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de medische én de maatschappelijke kant van interseksualiteit. 2. Het opnemen van specifieke wetgeving waarin medisch niet geïndiceerde normaliserende behandelingen, zonder toestemming van de betrokkene, worden verboden. 3. Het uitbreiden van de bestaande wetgeving omtrent de geboorteregistratie door het toevoegen van ?een derde gender?.

signatuur: cat. (korne/ben)

dgb grijs

toegang:
Ik ben geen jongen, maar ook geen meisje. Besta ik binnen het recht? : Een onderzoek naar de juridische erkenning van personen met een intersekse conditie binnen het Nederlandse recht, bezien vanuit de Europese en internationale kinder- en mensenrechten.
cat. (korne/ben)dgb grijs
N313387

Query:

( DE:"intersekse genitale verminking" )

URL (decoded):

&q=( DE:"intersekse genitale verminking" )&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[* TO 1959]&facet.query=jaar_vz:[1960 TO 1969]&facet.query=jaar_vz:[1970 TO 1979]&facet.query=jaar_vz:[1980 TO 1989]&facet.query=jaar_vz:[1990 TO 1999]&facet.query=jaar_vz:[2000 TO 2009]&facet.query=jaar_vz:[2010 TO *]&facet.query=DC:OpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B desc

URL (encoded):

&q=%28+DE%3A%22intersekse+genitale+verminking%22+%29&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[*+TO+1959]&facet.query=jaar_vz:[1960+TO+1969]&facet.query=jaar_vz:[1970+TO+1979]&facet.query=jaar_vz:[1980+TO+1989]&facet.query=jaar_vz:[1990+TO+1999]&facet.query=jaar_vz:[2000+TO+2009]&facet.query=jaar_vz:[2010+TO+*]&facet.query=DC%3AOpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B%20desc

searching...

searching...