Zoeken in onze collecties: Hulp nodig  

Aantal resultaten: 75( DE:"burgerlijk recht" )

Grijs

Te grijs boek : over de diskriminerende nieuwe huurwet

Amsterdam: N.V.I.H. COC, 1979 - 26 p., [66] verschillend gepag. p.: ill.
uitgave: Amsterdam : N.V.I.H. COC, 1979 - 26 p., [66] verschillend gepag. p.: ill.
onderwerpen:
thema:
 1. rechtspositie
 2. homoseksualiteit
signatuur: cat. (te/gri) g

toegang:
Te grijs boek : over de diskriminerende nieuwe huurwet
cat. (te/gri) g
N198475
Grijs

Anders geregeld : inventarisatie van alle bepalingen, voorkomend in wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriele besluiten, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen en tussen gehuwden en ongehuwden, opgesteld naar aanleiding van de motie-Van Winkel, Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13 943 nr.19

's-Gravenhage: SDU, 1978 - Afz. gepag.
uitgave: 's-Gravenhage : SDU, 1978 - Afz. gepag.
onderwerpen:
thema:
 1. beleid/politiek/wetgeving
 2. homoseksualiteit
signatuur: cat. (anders/ger) g

toegang:
Anders geregeld : inventarisatie van alle bepalingen, voorkomend in wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriele besluiten, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen en tussen gehuwden en ongehuwden, opgesteld naar aanleiding van de motie-Van Winkel, Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13 943 nr.19
cat. (anders/ger) g
N199633
Grijs

Interim-advies inzake transsexisme

's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1978 - [3], 41, 2 p.
uitgave: 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1978 - [3], 41, 2 p.
onderwerpen:
thema:
 1. transgender
samenvatting: De commissie boog zich over de vraag welke voorwaarden zouden moeten vervuld om op medische gronden bij bepaalde gevallen van transsexisme tot operatieve geslachtsoperatie over te gaan en in hoeverre een dergelijke ingreep uit medisch-therapeutisch oogpunt consequenties zou moeten hebben t.a.v. de mogelijkheid tot wijziging van de burgerlijk stand.

signatuur: cat. (interim/adv/tra) g

toegang:
Interim-advies inzake transsexisme
cat. (interim/adv/tra) g
N199676
Grijs

Adoptie anders dan door een echtpaar  / [F. Korthals Altes en V.N.M. Korte-van Hemel.

['s-Gravenhage: SDU], 1988 - 24 p.
uitgave: ['s-Gravenhage : SDU], 1988 - 24 p.
onderwerpen:
thema:
 1. beleid/politiek/wetgeving
 2. homoseksualiteit
samenvatting: Brief en notitie van het Ministerie van Justitie. - De wenselijkheid en noodzaak van invoering in het Burgerlijk Wetboek van de mogelijkheid van adoptie door één persoon; adoptie door homosexuele paren wordt ongewenst geacht.

signatuur: cat. (adopt/and) i-iii

dgb grijs, map adopt#and

toegang:
Adoptie anders dan door een echtpaar
cat. (adopt/and) i-iiidgb grijs, map adopt#and
N200709
Grijs

Adoptie anders dan door een echtpaar : 5de vergadering: Vaste commissie voor Justitie, 24 oktober 1988.

['s-Gravenhage: SDU], 1988 - 36 p.
uitgave: ['s-Gravenhage : SDU], 1988 - 36 p.
onderwerpen:
thema:
 1. ouderschap/kinderwens
 2. homoseksualiteit
samenvatting: Bespreking van de notitie van het Ministerie van Justitie (Kamerstuk 20 547) en de ingediende moties. O.a. de Motie-Groenman over adoptie door homo- en lesbische paren.

signatuur: cat. (adopt/and) iv

dgb grijs, map adopt#and

toegang:
Adoptie anders dan door een echtpaar : 5de vergadering: Vaste commissie voor Justitie, 24 oktober 1988.
cat. (adopt/and) ivdgb grijs, map adopt#and
N200710
Grijs

The Danish registered partnership act.

[Copenhagen: s.n.], 1989 - 3 bl.
uitgave: [Copenhagen : s.n.], 1989 - 3 bl.
onderwerpen:
thema:
 1. partnerschap/huwelijk
 2. homoseksualiteit
samenvatting: Tekst van de Deense wet waarin de partnerrechten zijn geregeld.

signatuur: cat. (danis/reg)

dgb grijs

toegang:
The Danish registered partnership act.
cat. (danis/reg)dgb grijs
N206260
Grijs

Advies samenlevingsvormen buiten het huwelijk : uitgebracht aan de Minister-President, Minster van Algemene Zaken; de Minister van Jusititie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag: Emancipatieraad, 1987 - 12 p.
uitgave: Den Haag : Emancipatieraad, 1987 - 12 p.
onderwerpen:
thema:
 1. beleid/politiek/wetgeving
 2. homoseksualiteit
samenvatting: De raad geeft de voorkeur aan individualisering boven de gelijkstelling van samenlevingsvormen aan het huwelijk

signatuur: cat. (emancipatier ii/51/87) g

toegang:
Advies samenlevingsvormen buiten het huwelijk : uitgebracht aan de Minister-President, Minster van Algemene Zaken; de Minister van Jusititie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
cat. (emancipatier ii/51/87) g
N207998
Grijs

Discriminatie en burgerlijk recht : afscheidscollege gehouden op 25 mei 1984 bij het neerleggen van het ambt van gewoon hoogleraar burgerlijk recht aan de katholieke universiteit te Nijmegen in de Sint Stevenskerk  / door W.C.L. van der Grinten.

Zwolle: Tjeenk Willink, 1984 - 22 p.
uitgave: Zwolle : Tjeenk Willink, 1984 - 22 p.
onderwerpen:
thema:
 1. beleid/politiek/wetgeving
 2. homoseksualiteit
samenvatting: De mate waarin burgers onderling mogen discrimineren, specifieke voorzieningen tegen discriminatie in de Nederlandse wetgeving en de wenselijkheid van en grenzen aan verdere discriminatiewetgeving.

signatuur: cat. (grint/dis)

dgb grijs

toegang:
Discriminatie en burgerlijk recht : afscheidscollege gehouden op 25 mei 1984 bij het neerleggen van het ambt van gewoon hoogleraar burgerlijk recht aan de katholieke universiteit te Nijmegen in de Sint Stevenskerk
cat. (grint/dis)dgb grijs
N210491
Grijs

Gründung gemeinnütziger Vereine  / Referat für gleichgeschlechtiche Lebensweisen ; red. Stefan Reiss.

Berlin: Senatsverwaltung für Jugend und Familie, [1991] - 31 p.
uitgave: Berlin : Senatsverwaltung für Jugend und Familie, [1991] - 31 p.
onderwerpen:
thema:
 1. lhbti-beweging
 2. homoseksualiteit
samenvatting: Hoe en waarom een groep een vereniging (rechtspersoon) kan worden, met tekst en uitleg over wetgeving.

signatuur: cat. (gruen/gem) k

dgb grijs

toegang:
Gründung gemeinnütziger Vereine
cat. (gruen/gem) kdgb grijs
N210600
Grijs

Leefvormen  / Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten : Stafafdeling algemeen wetgevingsbeleid [commissie Kortmann].

Den Haag: Ministerie van Justitie, [1991] - 53 p.
uitgave: Den Haag : Ministerie van Justitie, [1991] - 53 p.
onderwerpen:
thema:
 1. rechtspositie
 2. relaties/leefvormen
 3. homoseksualiteit
samenvatting: Verslag van de toetsingscommissie aan de minister van justitie, waarin o.a. geadviseerd wordt een samenlevingsregister te openen, omdat alle privaatrechtelijke en publiekrechtelijke gevolgen van het huwelijk ook op andere geregistreerde relaties behoren te gelden.

signatuur: cat. (leefv)

dgb grijs

toegang:
Leefvormen
cat. (leefv)dgb grijs
N215787

Query:

( DE:"burgerlijk recht" )

URL (decoded):

&q=( DE:"burgerlijk recht" )&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[* TO 1959]&facet.query=jaar_vz:[1960 TO 1969]&facet.query=jaar_vz:[1970 TO 1979]&facet.query=jaar_vz:[1980 TO 1989]&facet.query=jaar_vz:[1990 TO 1999]&facet.query=jaar_vz:[2000 TO 2009]&facet.query=jaar_vz:[2010 TO *]&facet.query=DC:OpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B desc

URL (encoded):

&q=%28+DE%3A%22burgerlijk+recht%22+%29&start=0&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[*+TO+1959]&facet.query=jaar_vz:[1960+TO+1969]&facet.query=jaar_vz:[1970+TO+1979]&facet.query=jaar_vz:[1980+TO+1989]&facet.query=jaar_vz:[1990+TO+1999]&facet.query=jaar_vz:[2000+TO+2009]&facet.query=jaar_vz:[2010+TO+*]&facet.query=DC%3AOpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B%20desc

searching...

searching...